VI HJÆLPER VIRKSOMHEDER MED VÆRDI- OG RESULTATSKABENDE KONCEPT- OG FORRETNINGSUDVIKLING MED SAMMENHÆNGSKRAFT – 360° RUNDT. TUREN GÅR TIL…

PLAN OG RETNING

STRATEGI OG FORRETNINGSMODEL

Uanset størrelse, har I mulighed for at overveje hvordan jeres virksomhed kan ”omstille sig” for at kunne imødekomme løbende ændringer og nye tilstande. Hvordan kan strategi og forretningsmodel (struktur) blive mere agil, smidig og responsiv?

En mere agil og modulerbar strategi gør, at virksomheden er mindre sårbar og i stand til løbende at tilpasse strategi og forretningsmodel med afsæt i en opdateret portfolio over strategiske muligheder.  Efter udvikling af strategi udarbejder jeg en visuel grafisk ONE-PAGER af strategien for et synligt og effektivt dialogværktøj og strategi-fortælling.

Udbyttet er:

 • Visuel fremstilling af strategi og forretningsmodel.
 • Klarhed og retning – synligt for alle medarbejdere.
 • Dialogværktøj – forståelse og fortælling synlig.

Få udviklet og naviger i fremtiden efter en modulerbar, skalerbar, fleksibel, profitskabende og kundeorienteret strategi og forretningsmodel.

VÆRKTØJSKASSE

FÅ STYRKET POSITION

MARKED POSITION

Hvilket marked virksomheden på? Hvad er virksomhedens position i det marked? Hvad vil virksomheden gerne være kendt for? Hvad driver markedet/markeder? Hvad adskiller virksomheden fra konkurrenterne? Er der et “hul” i markedet?

Positionering er virksomhedens strategiske indtagelse af en ønsket position. Det er ikke kun set i forhold til jeres konkurrenter, for at finde et “gab”, men også i forhold til hvor jeres målgrupper befinder sig. 

Få hjælp til at styrke positionen i markedet. Jeg udarbejder i samskabelse et inspiration, konkurrent og positionerings-board.

Udbyttet er:

 • Bedre synlighed.
 • Mere skarphed og klarhed.
 • Tydelig holdning og ståsted.
 • Differentiering og skiller jer ud.
 • Øget konkurrencekraft.
 • Bevidst valg af markeder og indsatser.

VÆRKTØJSKASSE

KOM OP PÅ MÆRKERNE

MÆRKE STRATEGI

Det er vigtigt, at have en strategi for virksomhedens mærker/produkter. Nogle af mærkerne/produkterne kan både være spydspids i markedet, men også den ”malkeko” som giver virksomheden den største omsætning. Med en gennemgang og opdatering af mærker/portfolio får virksomheden også indsigt i og svar på, hvor man skal styrke kommunikationen og markedsføringsindsatsen. 

Jeg hjælper med at udarbejde en mærkestrategi og synliggør hvordan virksomheder opnår størst effekt og værdi af deres markedsføringskroner.

Udbyttet er:

 • Bedre markedsføring.
 • Strategisk indsats og styrring af portfolio.
 • Oprydning i portfolio.
 • Viden om behovet for nye produkter.
 • Bedre anvendelse af markedsføringsbudgettet.

VÆRKTØJSKASSE

IND TIL KERNEN

STÆRK OG FLEKSIBEL KERNE og DNA

Det gælder om at have en stæk og fleksibel virksomhedskerne, som både har substans, er samlende, har synergi, er synlig og vedkommende. 

Hele kernen er afgørende for en attraktiv og effektiv fremadrettet udvikling og branding, som kan formidle og sælge virksomhedens produkter og ydelser med succes overfor eksisterende som nye målgrupper/kunder. En bevist og klar kerne hjælper med at bringe virksomheder, produkter, services og ydelser i spil, på præcis den måde man ønsker at blive opfattet og modtaget på.

Jeg hjælper virksomheder med at skabe en stærk, fleksibel og attraktiv kerne og fundament.

Udbyttet for jer er:

 • Smidig, fleksibel og stærk kerne, platform og fundament.
 • Klarhed og retning med tydelig eksistensberettigelse.
 • Input til vedkommende kernefortælling med fokus op oplevet værdi.
 • Filter og rettesnor.
 • Større bevidsthed og selvforståelse.
 • Hjem i eget brand.

VÆRKTØJSKASSE

VIND PÅ BEDRE SERVICE OPLEVELSER

SERVICE DESIGN – KUNDE-REJSEN OG KONTAKT-PUNKTER

Jeg ser på virksomhedens services og kontaktpunkter før, under og efter et køb og relation. Sammen med vores kunder designer vi profitskabende kunderejser. Vi diskuterer nye og forbedredes services- og kontaktpunkter. Og måske helt nye forretningsmuligheder som kan være med til, at styrke markedspositionen og differentiering fra konkurrenterne.

Få hjælp til at udvikle og design endnu bedre kundeservice- og oplevelser.

Udbyttet er:

 • Bedre service og bedre levering af produkter og ydelser.
 • Sikrer, at marketingindsats er relevant og effektiv. 
 • Nye serviceoplevelser for kunder og ny service-profit.
 • Bedre forståelse for levering af serviceydelsen og servicerollen for medarbejdere.
 • Differentiering i forhold til konkurrenterne.
 • Dokumentation og mindre intern sårbarhed.

VÆRKTØJSKASSE

KOM I SKOENE PÅ KUNDERNE

PERSONAS og VÆRDI-SKABELSE

Som virksomhed kan man have flere forskellige slags kunder. En kunde kan både være en traditionel kunder som køber produkter. Det kan også være forhandlere, distributører, samarbejdspartnere, installatører eller andre – som er en del af virksomhedens værdikæde og levering af produkter og ydelser. Sammen udarbejder vi PERSONAS KORT på kundegruppe(r)/segment(er), eksisterende kunder, fremtidens kunde. Vi kommer ind under huden på kunderne.

Udbyttet er: 

 • Klog på hvem kunderne er og hvilket problem virksomheden løser for sine kunder.
 • Svar på, hvad der er vigtigt for kunderne at opnå/undgå.
 • Opdeling og segmentering af kunder.
 • Indsatsstrategi for de enkelte kundesegmenter.
 • Klarhed over, med hvad og hvordan virksomheden kan styrke kunderelationer og salget.
 • Bedre sælgende tekster med fokus på udbytte.

VÆRKTØJSKASSE

UNIKKE FORDELE OG VÆRDISKABELSE

UDBYTTE OG RELEVANS

Differentiering handler om, at finde de unikke fordele som kendetegner virksomheden, produkter og ydelser og gør den unik. USP (unikke salgsargumenter) og ESP (emotionelle salgsargumenter) – begge lige vigtige i formidlingen. Muligheden for at differentiere virksomheden og de unikke fordele der gør, at kunderne skal vælge virksomheden frem for konkurrenternes.

Jeg hjælper jer med at identificere alle lagene og finde virksomhedens helt unikke salgsargumenter og hvad produkter og ydelser består af.

Udbyttet er:

 • Bevidsthed om, hvad kernekompetencerne egentlig er.
 • Klogere på hvad kunderne har brug for.
 • Attraktive og relevante salgsargumenter som flytter varer.
 • Top 10 listen med de bedste argumenter.
 • Bedre kommunikation med målgrupperne.

VÆRKTØJSKASSE

BRING DE GODE HISTORIER I SPIL

STORY-TELLING – KERNE-FORTÆLLING

God kommunikation og story-telling rører både hjerte og hjerne. Den er strategisk velfunderet, kreativ og tager udgangspunkt i kundernes behov for at kommunikere. 
At virksomhedens kommunikation og storytelling er tydelig og hurtigt fortæller “what´s in it for me”. At kunne bevæge sig over på modtagers side og kommunikere med afsæt i målgruppernes behov. 

Jeg hjælper med at finde ind til og formulere den rette fælles kernefortælling, spotte de gode historier og få dem kundeorienteret bragt i spil.

Udbyttet er:

 • Får de gode historier ud.
 • Styr på budskaberne.
 • Udefra og ind briller i spil.
 • Bevidst og original fortælling.
 • Styrket fortælling og udvidet fællesskab med kunderne.

VÆRKTØJSKASSE

UNIKT BRANDKONCEPT

BRAND KONCEPT & DOGME

Ordet koncept betyder sammenfatning – at sammenfatte.

Det vil sige en samling af virksomhedsideen, der ligger bag udformningen og markedsføringen af produkter – eller hele virksomheden.
Når man udarbejder et brandkoncept, bliver det meget mere konsekvent og skaber sammenhæng med en unik og tydelig rød tråd og rammesætning.

Det bliver tydeligere hvad kunderne får og kan oplever. Pakketeringen afhænger af hvordan virksomheden ser jer selv.  (Eks. man kan sælge “billige dyner” eller sælge “Scandinavien intelligent sleeping systems”).
Få hjælp til at pakketere ydelser med et unikt brandkoncept, strategisk og visuelt.

Udbyttet er:

 • Nemmere og “federe” at købe ind til.
 • Involverer og motiverer målgrupper optimalt.
 • Tydelighed og bevidst valg og tiltrækning.
 • En unik og rød tråd med et stærkt univers.
 • Differentiering og skiller virksomheden ud fra branchen.

VÆRKTØJSKASSE

VISUALISERET STRATEGI, FORRETNINGSMODEL,
KONCEPT…

VISUALISERING MED PROTOTYPE

At lave en prototype af en given situation, problem, forretningsmodel, koncept eller udfordring, giver en god forudsætning for en fælles forståelse  for en given “ting”. Eller for at teste noget. Arbejdet med prototyping sætter gang i udviklingsprocessen og viser hurtigt, om det er en god eller dårlig ide på løsningen. Prototype kan laves som en tegning i 2D, 3D, af pap, papir, æsker, piberensere, dutter og dimser eller 3D printet. Det kan også være en lille video optaget med mobilen. Princippet er, at det kommer fra hoved til hånd og bliver håndgribeligt og visuelt – og kan deles og testes. 

Jeg hjælper med at lave visualiseringer og prototyper – og sparer og rådgiver undervejs. Er veltrænet i at gå fra høj kompleksitet til simpelt og klar visuel fremstilling.

Udbytte er:

 • Håndgribelig test af idéer. Dur løsningen på problemet?
 • Udfolder og tester idéer i de tidlige faser og sparer både tid og penge, ved at teste idéer løbende inden implementering.
 • Fra hoved til hånd – nu kan alle se det.
 • Fælles forståelse og opfattelse af en ide/koncept.
 • Visuel fremstilling og kommunikations/dialog værktøj.

VÆRKTØJSKASSE

ET GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG

RESEARCH OG FELTSTUDIER

Research og feltstudier er rygraden i alt udviklingsarbejde. Det er her, man skaber den nødvendige viden, finder inspiration og indsigt til at innovere, og skabe nye muligheder og løsninger på virksomheders udfordringer.

Jeg hjælper med at indsamle viden, indsigter og inspiration fra marked, målgrupper og den verden virksomheden befinder jeg i. Jeg hjælper med at kigge på tilgængelige trends og bevægelser og anvende og omsætte det indhentede viden og inspiration for et beslutningsgrundlag.

Udbyttet er:

 • Klogere på marked, målgrupper og behov.
 • Inspiration og hjælp til ideudvikling.
 • Godt beslutningsgrundlag til at træffe “de rigtige” beslutninger på.
 • Udvikler reelt til virksomhedens målgrupper.
 • Indsigt i, hvad der rør sig og sker i verdenen omkring.

VÆRKTØJSKASSE

ET GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG

BRAND ELEMENTER

Vi kobler strategi sammen med kreativitet. At forstå kernen i virksomheden og få det omsat i et udtryksfuldt, differentieret og unikt design. Som  undserstøtter virksomhedens position og tager udgangspunkt i jeres kunder og eksekverer målene.

Udbyttet er:

 • Omsætter strategi til et unikt design og grafisk identitet.
 •  Bringer de gode historier i spil visuelt og budsmæssigt
 • Den røde tråd.
 • Styr på og oprydning i salgs- og kommunikationsmaterialer.
 • Indsatsstrategi – on-line og off-line

VÆRKTØJSKASSE

BRAND SPIRIT
PEOPLE
PERFORMANCE

MENNESKER OG RELATIONER

I forandringsprocessen arbejder vi med, udover fysiske værktøjer og øvelser, også mentale øvelser og værktøjer. Mentale værktøjer, som arbejder med mind-set, forestillinger, ændring af gamle vaner og træning i at være i en forandring og udviklingsflow.

Vi omsætter også WHY/vision/mission og kerneværdier til en kultur og indstilling, efterfulgt af fysiske handlinger og gøremål, som gør det til en del af virksomhedskulturen og virksomhedsidentiteten. Vi kalder det for BRAND SPIRIT.

Udbyttet er:

 • Holistisk tilgang – Peoples business.
 • Organisatorisk sammenhængskraft.
 • Styrket performance.
 • God holdånd og energi.
 • Mestring i udvikling og forandring.
 • Bedre intentioner og klar retning.
 • Smidighed, styrke, agilitet, tryghed, ro og lethed.

VÆRKTØJSKASSE

TVÆRFAGLIGT TEAM
SIKKER IMPLEMENTERING

SÆT HOLDET – SKAB ET GODT FLOW

Få værktøjer der sikrer implementering og kom godt fra start med jeres udvikling.

Udbyttet er:

 • Involvering og ejerskab.
 • Starter med implementeringen.
 • Optimalt innovations- og udviklingskultur og rammesætning.
 • Synlige intentioner og mål.
 • Motivering af team og fælles udvikling.

VÆRKTØJSKASSE

STÅR PÅ MÅL
VIL GERNE MÅLES

MÅLEINSTRUMENTER

Vi har udviklet måleinstrumenter, som skal sikre sammenhængskraft, synergi, implementering og i mål.

Udbyttet er:

 • Mål på flere parametre.
 • Synligt for alle hvad målene er.
 • Mulighed for at modulere undervejs.
 • Mulighed for synlige delmål og slutmål.
 • Internt formidling og deling.
 • Ritualer og anderkendelse.

VÆRKTØJSKASSE

IDEGENERERING
INSPIRATION
METODER

IDE-GENERERING

Få værktøjer og inspiration til ideudvikling, omsætning og realisering.

Udbyttet er:

 • Tænke ud af boksen.
 • Sætte rammerne og højden for idéudviklingen.
 • Får højnet kreativiteten og udviklingskompetencerne.
 • Inspiration til forskellige metoder og værktøjer.
 • Hjælp til at finde ud af – er det virkelig en god ide?

VÆRKTØJSKASSE

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

FÅ ØGET KONKURRENCEKRAFT. 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan udvikle din forretning sammen med BRANDSOUL

KONTAKT OS I DAG