OM BRANDSOUL

Helene Bak
Helene Bak
Passioneret Potentialeagent, Forretningsudvikler
& Design Brand Manager
LÆS OM METODE & WORKFRAME

Ind til kernen

Jeg har altid være meget optaget af at finde ind til kernen, DNA og essensen af et brand. Og med afsæt i kernen at få det omsat og udviklet i et udtryksfuldt unikt brand med klar og mærkbar visuel identitet, holdning, tydelig retning, attraktive value propositions og en skarp markedsposition.  Hvor vi har fået skabt sammenhæng mellem Kerne, DNA, strategi, kultur, produkter, services – i relation til målgruppen/kunden og ansatte. Når virksomheden både strategisk, kulturmæssigt, visuelt og kommunikationsmæssigt fremstår med et sandt, soulful og attraktivt brand. Med det klart løfte til markedet med fokus på den oplevede værdi og en overbevisende kernefortælling med stærke interne rødder og markedsrelevans.

Alting starter indefra, og afhænger af det som er og kommer fra “maskinrummet/hjerterummet” i virksomheden. Det er også her udviklingen, forandringen, forankringen og implementeringen skal finde sted, for at skabe de bedste kunderelationer. Sammenhængen og måden hvorpå virksomheden evner at skabe en unik forbindelse mellem: virksomhedens ansatte “PEOPLE” og kunderelationer “PROFIT”.

Det er hjerte-øen et symbol på.

Det kalder jeg “soulful business development”

Helene – Hvem er hun?

”Jeg kradser ikke overfladen og laver ikke mere af det samme. Ønsker I forandring, udvikling genopfindelse eller transformation – så er jeg klar til at UDVIKLE jeres forretning sammen med jer.”

Jeg er passioneret forretningsudviklinger og brænder for ”strategi, kreativitet og design”.

Jeg har de seneste 14 år arbejdet i krydsfeltet mellem strategi, forretning, kreativitet og design for at skabe nye forretnings- og udviklingsmuligheder i private og offentlige virksomheder.  Det er et uhyre spændende felt, fuld af modsætning og udfordringer, men med uanede muligheder og veldokumenterede resultater, for virkelig at kunne flytte tingene.

Jeg er ikke designer, men forretningskvinde. Jeg bruger kreativitet og design, både som metode og som fysisk formgivning og udfoldelse. Jeg bruger en målrettet tilgang til strategi, kreativitet og design til at skabe nye muligheder der gør virksomheder og organisationer mere profitable, agile, smidige og konkurrencedygtige

Jeg har arbejdet som strategisk planner, forretningsudvikler og kommunikationsrådgiver i de sidste 25 år. Mine erfaringer er fra “begge sider af bordet”. Tidligere som salg og marketingchef med ansvar for udvikling og eksekvering af branding strategier, idéer, produkter, services og koncepter.

De seneste 14 år har jeg drevet egen virksomhed BRANDSOUL med fokus på brand management, strategisk kreativitet, design og forretningsudvikling. Jeg har en uddannelse som designleder.

Som ejer og stifter af virksomheden BRANDSOUL, har jeg stor erfaring i opstart og udvikling af egen virksomhed. Derfor har jeg gennem de seneste mange år også tilbudt opstartsvirskomheder og iværksættere min ekspertise og erfaring. Jeg underviser, giver 1:1 business sparring og sidder i ekspertpanel, når iværksættere skal udruges, syretestes og på vingerne.

Specialities: SOULFUL BUSINESS DEVELOPMENT MED DESIGNTÆNKNING SOM METODE. Jeg bruger kreativitet og design som metode til forretningsudvikling for at skabe nye forretningsmuligheder og vækst. Udvikling af forretningsmodel  brand og koncepter der skaber mere værdi – værdi for kunder, medarbejder, og virksomhed.

MERE OM HELENE – CV

DET ØNSKER JEG AT ÆNDRE I VERDEN. OG GRUNDEN TIL AT BRANDSOUL KAN FEJRE 14 ÅR. MIT FUNDAMENTALE KALD, SOM GIVER MIG ENERGI OG MENINGSFULDHED FOR MINE STORE ANSTRENGELSER.

Jeg ønsker at ændre og hæve overliggeren for den gængse opfattelse og tilgang til vækst, forretningsudvikling og konsulentarbejde.

At udvikling ikke kun sker på direktionsgangen eller som et specifikt projekt i udviklingsafdelingen eller tiltag i marketingafdelingen. Men en bæredygtig og holistisk udviklingsproces som bliver en del af virksomhedens dagligdag, karma, kultur og måde at tænke og se sig selv på. I samskabelse med virksomhedens kunder og medarbejdere. Og hvor konsulenten er et samskabende og medhjælpende framework, værktøj, metode og procesfacilitator.  Jeg kalder det Holistisk Forretningsudvikling i Flow.

Forretningsudvikling som favner alle og sikrer involvering, ejerskab og intern forankring. Hvor vi tør sætte spørgsmålstegn ved alt det, virksomheden tager for givet, vende tingene på hovedet, kigge bagom, indenom, udenom og starte med implementering. Hvor de bedste greb fra designmetoden anvendes, som framer processen med værktøjer og læring sammen med medarbejderne.  Jeg er passioneret forretningsudvikler og brænder for at hjælpe med at se og genopfinde vejen og vigtigst af alt “connecting islands”- binde tingene sammen til et helstøbt, kreativt, kommunikativt, værdi- og profitskabende kunde- og medarbejderorienteret brand med en stærk position og holdning, vedkommende profil og koncept.

I skal være velkommen til at kontakte mig.  Jeg kommer gerne ud og holder et uforpligtende møde, hvor jeg lytter til jeres udfordringer og tager jer med på en ekspeditionsrundtur  og ø-hop med afsæt i jeres behov og situation.

I stedet for en traditionel liste over 3 til 5 “Me too” værdier, som hvilken som helst anden virksomhed også kunne påstå, er de genopfundet og genopstået i en form med adfærds- og handledygtige ideer fra hjertet og maskinrummet i BRANDSOUL og min beslutningstagen.

FORRETNINGSUDVIKLING I FLOW

De 5 bærende søjler i BRANDSOUL

Kreativitet, design og kultur som forretningsmulighed

Jeg er ikke designer, men forretningskvinde, der arbejder i krydsfeltet mellem strategi, forretning, kultur, kreativitet og design. Jeg bruger kreativitet og design, både som metode og som fysisk formgivning og udfoldelse. Jeg bruger kulturforståelse og en målrettet tilgang til strategi, kreativitet og design til at skabe nye muligheder der gør virksomheder og organisationer mere profitable, agile og konkurrencedygtige.  “Kreativitet med forretningssans”…

DESIGN your business – tingene på hovedet og hele vejen rundt

Jeg kradser ikke kun i overfladen. Jeg ser på produkter, services, markeder, kunder og forretningsmodel fra nye vinkler, sætter virksomhedens værditilbud under lup og stiller spørgsmålstegn ved det, der tages for givet. Det handler om at skabe løsninger, der kommer hele vejen rundt, skaber sammenhæng i hele forretningsmodellen, ser nye markedsmuligheder, styrker markedspositionen og realiserer virksomhedens fulde potentiale.

Klog på kunder, marked og nye muligheder

For mig er faglighed og grundighed en mærkesag. Research, inspiration, feltstudier, medarbejder-, kunde- og brugerinddragelse er rygraden i mit arbejde. Jeg ser på trends, opbrud, bevægelser og teknologier, som kan have indflydelse på virksomhedens udvikling og potentiale i fremtiden. Det giver ny værdifuld viden og et godt beslutningsgrundlag for de valg, der skal træffes undervejs. “Baseret på et solidt grundlag af research og indsigt”…

Deling af netværk og forbindelser mellem mennesker

BRANDSOUL drives som en netværksvirksomhed med stærke samarbejdspartnere. Den tunge og kostbare organisation er erstattet af et fleksibelt netværk af erfarne designere og specialister. Det er opgaven, der bestemmer stedet og sætter teamet. “Adgang til netværk af relevant og nødvendig viden”…

Mestrer selv med Train the Trainer

Som en del af min opgaveløsninger deler jeg min viden og værktøjer gennem opkvalificering og træning af relevante medarbejdere. Det giver en ”hands on” involvering og en følelse af ejerskab der skaber gode konditioner for implementering og eksekvering. Samtidig giver det mine kunder mulighed for fremover at bruge mine erfaringer, værktøjer og viden i den løbende videreudvikling af forretningen. “Løsninger der bliver en del af virksomhedens viden, kultur og dagligdag”…

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

DESIGN din forretning med os! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer

KONTAKT OS I DAG