METRO-DESIGN er en proces og metode som udvikler og eksekverer forretningsudvikling i et systemisk, sikkert og kontrolleret flow. Det giver overblik og sikrer sammenhæng. Vi bringer vores virksomheder sikkert igennem et udviklingsforløb fra A til Z.

SPRING PÅ METRO-DESIGN VÆKST-TOGET. Design som metode til forretningsudvikling er fremtidens guldæg for dansk erhvervsliv.

At bruge designmetoden til forretningsudvikling giver øget konkurrencekraft, bedre produkter og services og bringer jer tættere på jeres kunder. Tag en tur i METROEN og få en kort introduktion til  forretningsudvikling med METRO-DESIGN. Vi har tæmmet designprocessen. Fra ustyrlig krusedulle og kaos til systemisk bane, linjer og netværk. Vi har taget det bedste fra designprocessen og sat det på skinner.

Med METRO-DESIGN processen foregår forretningsudviklingsprocessen med:

 • Muligheder for at stå af og på efter behov.
 • En overordnet køreplan, hvor flere spor kører sammen.
 • En visuel fremstilling af en individuel “rejse” for hver virksomhed.
 • Forskellige stationer undervejs, med hver deres “stop” destination og opgaver.
 • METRO-DESIGN Map, som visuelt fremstilles individuelt for hver virksomhedsrejse.
 • Flere forskellige medarbejdere og ressourcer i tværfagligt team kan stige på og af på rejsen.
 • At påbegynde rejsen der hvor jeres virksomhed er, men samtidig at indgå  i et holistisk sammenhængende
  intelligent system, som kan bringe jeres virksomhed ind og sikkert rundt i et forretningsudviklingsforløb.
 • Alle i processen har kendskab til rejsen, køreplanen og destinationerne undervejs i et fysisk metro-design Map.
 • Rejsen kan praktisk og overskueligt ændres undervejs, hvor enkelte nye stationer kan inddrages i processen hvis det kræves, uden at miste overblik, sammenhæng, retning og mål for endelig desitination.
 • METRO-kort, hvor udvalgte medarbejder undervejs i vores samarbejde bliver ambassadører og trænes til selv at kører i systemet. Det sikrer forankring og medejerskab i udviklingen og forandringen. Og opkvalificerer jeres medarbejdere.

METRO-DESIGN
HOLISTISK FORRETNINGSUDVIKLING

Lyden af brandstorm

Læs mere…

Med METRO-DESIGN starter vi der hvor skoen trykker og det giver mening at starte. Uanset hvor din virksomhed starter vil sammenhæng og synergi med de øvrige spor tænkes ind i løsningen.

Vi har med METRO-DESIGN processen gjort det overskueligt og praktisk at arbejde med design som metode til kreativ forretningsudvikling med sammenhængskraft 360 grader rundt. Vi har opdelt og pakketeret processen til et systemisk og kontrolleret flow.  Det sikrer, at vores kunder kommer godt fra start og helt i mål.

Vi tilpasser, sammensætter og skræddersyr individuelle rejser, som matcher den enkelte virksomheds strategiske situation, udfordringer og behov”. Vores 4 hovedspor er:

STRATEGI & FORRETNINGSMODEL

Vi ser på virksomhedens strategi, produkter, services, markeder, kunder og forretningsmodel fra nye vinkler og stiller spørgsmålstegn ved det, der tages for givet.

Læs mere…

SERVICE DESIGN

Med udgangspunkt i brand DNA og kernefortællinger skaber vi et servicedesign, der styrker din virksomheds værditilbud og markedsposition.

Læs mere…

FELTSTUDIER & RESEARCH

Research og feltstudier er rygraden i vores udviklingsarbejde. Det er her, vi skaber den nødvendige viden.

Læs mere…

BRAND DNA, IDENTITET & PROFIL

Vi identificerer virksomhedens brand DNA og transformerer det til et udtryksfuldt brand koncept med klar identitet, value propositions og skarp markedsposition.

Læs mere…

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

DESIGN YOUR BUSINESS med os! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer.

KONTAKT OS I DAG