METRO-DESIGN er en proces og metode som udvikler og eksekverer forretningsudvikling i et systemisk, sikkert og kontrolleret flow. Det giver overblik og sikrer sammenhæng. Vi bringer vores virksomheder sikkert igennem et udviklingsforløb fra A til Z.

SPRING PÅ METRO-DESIGN VÆKST-TOGET. Design som metode til forretningsudvikling er fremtidens guldæg for dansk erhvervsliv.

At bruge designmetoden til forretningsudvikling giver øget konkurrencekraft, bedre produkter og services og bringer jer tættere på jeres kunder. Tag en tur i METROEN og få en kort introduktion til  forretningsudvikling med METRO-DESIGN. Vi har tæmmet designprocessen. Fra ustyrlig krusedulle og kaos til systemisk bane, linjer og netværk. Vi har taget det bedste fra designprocessen og sat det på skinner.

Med METRO-DESIGN processen foregår forretningsudviklingsprocessen med:

 • Muligheder for at stå af og på efter behov.
 • En overordnet køreplan, hvor flere spor kører sammen.
 • En visuel fremstilling af en individuel “rejse” for hver virksomhed.
 • Forskellige stationer undervejs, med hver deres “stop” destination og opgaver.
 • METRO-DESIGN Map, som visuelt fremstilles individuelt for hver virksomhedsrejse.
 • Flere forskellige medarbejdere og ressourcer i tværfagligt team kan stige på og af på rejsen.
 • At påbegynde rejsen der hvor jeres virksomhed er, men samtidig at indgå  i et holistisk sammenhængende
  intelligent system, som kan bringe jeres virksomhed ind og sikkert rundt i et forretningsudviklingsforløb.
 • Alle i processen har kendskab til rejsen, køreplanen og destinationerne undervejs i et fysisk metro-design Map.
 • Rejsen kan praktisk og overskueligt ændres undervejs, hvor enkelte nye stationer kan inddrages i processen hvis det kræves, uden at miste overblik, sammenhæng, retning og mål for endelig desitination.
 • METRO-kort, hvor udvalgte medarbejder undervejs i vores samarbejde bliver ambassadører og trænes til selv at kører i systemet. Det sikrer forankring og medejerskab i udviklingen og forandringen. Og opkvalificerer jeres medarbejdere.

Train the trainer. Kursus moduler inkl. METRO-DESIGN værktøjskasse internt i jeres virksomhed eller deltagelse i vores åbne kurser

Udover at videregive vores metode og værktøjer i opgaveløsninger for vores kunder afholder vi kurser og workshops for alle virksomheder som ønsker at arbejde uafhængig og selvstændigt med branding og forretningsudvikling. Vi introducerer og lærer jeres jeres virksomhed hvordan man arbejder med designtænkende forretningsudvikling og branding.

Udvalgte medarbejdere undervises og trænes til selv “at kører i METRO-DESIGN systemet” og får en værktøjskasse indenfor det spor I vælger at mestre, eller være bedre klæde på til, at udvikle sammen med jeres eksterne partnere. Det sikrer styrring, forankring og medejerskab i udviklingen. Og opkvalificerer jeres medarbejdere.

Læs mere…

Design tænkning og design processen til forretningsudvikling og branding – kombineret med forandringsledelse – og forandringskommunikation.

Vi bruger designtænkning METRO-DESIGN som metode og kombinerer det med “forandringsledelse” når vi udvikler nye koncepter eller videre udvikler eksisterende i et brandingsamarbejde med vores kunder. Det gør vi fordi innovation og udvikling er forandring. Der er et konstant stigende behov for unikke ydelser og oplevelser og nyskabelser, som alle stiller krav til hele brandingen og kommunikationen – internt som eksternt. Mange af de virksomheder vi arbejder med, ændrer deres mind-set og selvopfattelse i brandingprocessen.  De går bla. fra “kun” at sælge produkter til også at sælge den oplevede værdi og alt det som ligger udenom selve produktet. Systemer, metoder, organisering, services – hele måden virksomheden gør tingene på og leverer deres produkter og værditilbud til markedet på. Det kalder vi for “performance delivery” som oftes er der virksomhedens egentlige kernekompetencer ligger og ikke i selve slutproduktet,  som mange fejl-agtigt tror. Vi hjælper med udvikling og  branding af virksomheder som ønsker udvikling og kommunikation af nye kommercielle ydelser og værditilbud ud på markedet med succes. Vi kalder det “Strategic and Creative Bussiness Development”

METRO-DESIGN
HOLISTISK FORRETNINGSUDVIKLING

Lyden af brandstorm

Læs mere…

Med METRO-DESIGN starter vi der hvor skoen trykker og det giver mening at starte. Uanset hvor din virksomhed starter vil sammenhæng og synergi med de øvrige spor tænkes ind i løsningen.

Vi har med METRO-DESIGN processen gjort det overskueligt og praktisk at arbejde med design som metode til kreativ forretningsudvikling med sammenhængskraft 360 grader rundt. Vi har opdelt og pakketeret processen til et systemisk og kontrolleret flow.  Det sikrer, at vores kunder kommer godt fra start og helt i mål.

Vi tilpasser, sammensætter og skræddersyr individuelle rejser, som matcher den enkelte virksomheds strategiske situation, udfordringer og behov”. Vores 4 hovedspor er:

STRATEGI & FORRETNINGSMODEL

Vi ser på virksomhedens strategi, produkter, services, markeder, kunder og forretningsmodel fra nye vinkler og stiller spørgsmålstegn ved det, der tages for givet.

SERVICE DESIGN

Med udgangspunkt i brand DNA og kernefortællinger skaber vi et servicedesign, der styrker din virksomheds værditilbud og markedsposition.

FELTSTUDIER & RESEARCH

Research og feltstudier er rygraden i vores udviklingsarbejde. Det er her, vi skaber den nødvendige viden.

BRAND DNA, IDENTITET & PROFIL

Vi identificerer virksomhedens brand DNA og transformerer det til et udtryksfuldt brand koncept med klar identitet, value propositions og skarp markedsposition.

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

DESIGN YOUR BUSINESS med os! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer.

KONTAKT OS I DAG