DESIGN DIN VERDEN                                             

GLOBAL – INDSIGT OG UDSYN

Alle en del af verden

I dag er stort set alle virksomheder en del af et globaliseret marked, uanset om virksomhedens produkter markedsføres internationalt eller kun lokalt. Det gælder både produktion, viden, marketing og salg. Det er ikke et spørgsmål om internationalisering eller ej, men i højere grad et spørgsmål om hvorvidt man bruger det globale marked aktivt.

Glocal

Internationalisering handler om etablering af netværk, viden om lokale forhold, lokal lovgivning og risici, adgang til salgskanaler, logistik osv., men først og fremmest handler det om at have et internationalt mindset, interkulturelle kompetencer og ikke mindst lysten og viljen til at udvikle produkter og services, der reflekterer kundernes præferencer og behov på de enkelte markeder.

En verden mange markeder

Det er essentielt at finde ud af, hvilke elementer i virksomhedens værditilbud der kan bruges internationalt og hvilke elementer, der skal tilpasses lokale kulturelle og strukturelle forhold. Det kan være fristende at bruge samme produkt, indpakning, service og markedsføringsmateriale på alle markeder, men det er sjældent en god idé.

Tilpasning

Vi hjælper dig med at internationalisere din virksomheds produkter, services og marketingaktiviteter og med at tilpasse din forretningsmodel til at udnytte internationale muligheder

Kontakt BRANDSTORM og hør dine muligheder for at blive glocal.

UDBYTTE:

  • Større markedsandele

  • Vækst gennem øget omsætning

  • Kulturel viden og forståelse

  • Større træfsikkerhed med tilpasning til marked og kultur

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

DESIGN SOM METODE TIL FORRETNINGSUDVIKLING! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer med os

KONTAKT OS I DAG