KARMA &  KULTUR                             TILBAGE TIL INDSATSOMRÅDER

KARMA & KULTUR

Vi bruger fysiske og mentale værktøjer i forandringsprocessen med inspiration hentet fra yogaens og meditationens verden.

I forandringsprocessen arbejder vi med, udover fysiske værktøjer og øvelser, også med mentale værktøjer. Mentale værktøjer som arbejder med mind-set, forestillinger, ændring af gamle vaner og træning i at være i forandringen og være med en konstant forandring.

Samtidig også at forestille sig den ønskede position og tilstand som er med til at forandre medarbejderes følelse og indstilling til tingene. Også mentale værktøjer til at drømme og forestille sig en ny given situation, en ny virksomhed eller helt nyt produkt.

U-teorien

En af vores værktøjer er U-teorien, som overordnet består af 7 trin. Det er i udvalgte trin vi bruger fysiske og mentale værktøjer i forandringsprocessen, som U-teorien er og arbejder med.

 1. Downloade
 2. Se
 3. Sanse
 4. Skabende nærvær
 5. Udkrystallisere
 6. Skabe prototyper
 7. At performe

Karma

KARMA kan oversættes som “årsag og virkning”. Karma er således et princip, der beskriver, hvordan tanker, ord og handlinger skaber indtryk i vores sind. Disse indtryk modnes senere under de rette omstændigheder, hvilket viser sig som vores indre og ydre oplevelser og som til sidst manifesterer sig i en given adfærd, handling og holdning. Positive indtryk kommer fra tanker, ord og handlinger, som gavner en selv eller andre, mens negative indtryk kommer fra skadelige tanker, ord, EGO og handlinger. Få skabt en god kultur og KARMA i forandringen.

KARMA en interessant vinkel og virkning, og et rigtig godt samlede værktøj og begreb i omsætningen og implementeringen af de traditionelle værdier, vision og mission og ændring af den historie og ”virkelighedsopfattelse”, som medarbejdere har, af virksomheden.

Karmaloven kan forstås som det åndelige modstykke til Newtons 3. lov, som siger, at til enhver aktion er der en lige så stor og modsatrettet reaktion. Det vi sender ud til kunderne får vi tilbage…

Kontakt BRANDSTORM og hør dine muligheder for at arbejde med KARMA & KULTUR i forandringsprocessen.  

UDBYTTE:

 • Nyt mindset

 • Intern forankring hos den enkelte

 • God virksomhedskarma

 • God kultur

 • Implementering ned i adfærd

 • Hjælp til forandring

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

DESIGN SOM METODE TIL FORRETNINGSUDVIKLING! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer med os

KONTAKT OS I DAG