METRO-DESIGN PROCESSEN       TILBAGE TIL INDSATSOMRÅDER

METRO-DESIGN SOM METODE TIL FORRETNINGSUDVIKLING

Vi har gjort det overskueligt og praktisk at udvikle forretningen med sammenhængskraft 360 grader rundt. Vi har opdelt og pakketeret design-processen til et kontrolleret forretningsudviklingsflow med mulighed for at starte individuelt og der hvor skoen trykker. – Og vi starter med implementeringen.

Vi kalder det METRO-DESIGN METODEN

Vi arbejder systemisk og struktureret med jeres forretningsudivkling i et intelligent system med design som metode. Vores framework arbejder med 3 cirkellinier, 4 hovedspor, 6 forskellige zoner, signalstop og mere end 387 stationer. Hvert hovedspor indeholder stationer med kort indeholdende værktøjer, modeller, opgaver og workshopsforløb. I alt 387 stationer og 387 forskellige måder at komme igang med jeres forretningsudvikling på.

Flere og flere virksomheder får øjnene op for, at designtilgangen også kan anvendes af helt ”almindelige” virksomheder. Og hvis designtilgangen bliver brugt som tilgang, får virksomheden hjælp til at skabe bedre sammenhænge mellem:

1: Hvad efterspørger kunder / brugeren egentlig.

2: Hvad skal virksomheden reelt udvikle og producere.

METRO-Designmetoden bliver en måde at tænke og arbejde på

Når vi arbejder med design som metode, har vi også fokus på selve læringen undervejs og træning af virksomhedens medarbejdere i at tænke og bruge METRO-designmetoden og vores værktøjer. Vi peger på ledelsen og beder dem om at beslutte at sætte design som metode på dagsordenen og vælge at drive og lede sin virksomheden ud fra de principper, som designmetoden tilskriver.
Vi ser det også som en læringsproces for medarbejderne og virksomheden, hvor der skal være særlig fokus på at lære organisationen at bruge og forstå de konkrete værktøjer og processen undervejs i udviklingen. Vi udvælger METRO-DESIGN ambassadører i de virksomheden vi arbejder med, for at sikre FORTSAT bæredygtig drift og udvikling – også efter et samarbejde med BRANDSTORM.

Driver for udvikling og forandring

Designmetoden og designfaserne er kendte for at være gode, når man skal udvikle og drive forandringer i komplekse systemer. Her særlig egnet til forretningsudvikling og forandring både i udvikling af nye produkter, services og ydelser, udvikling af organisation, ny forretningsmodel, nyt koncept, eller hele virksomheden i en turn-around og genopfindelse. Og det gælder alt og alle – fra produkt, service, fysiske rammer og objekter til ansatte. Og særlig når forandringen inkluderer mange andre partnere og interessenter, kunder, samarbejdspartnere, leverandører – så er designmetoden et godt værktøj og driver for forandrings- og udviklingsprocesser.

Kontakt BRANDSTORM og hør om METRO-design som metode til kreativ bæredygtig forretningsudvikling.

UDBYTTE:

  • Brugerinddragelse

  • Nedsat udviklingstid

  • Øget konkurrencekraft

  • Faster time to market

  • Bedre serviceoplevelser og mere tilfredse og loyale kunder

  • Alle bliver klogere på jeres kunder som involveres i udviklingen

  • Bæredygtig langtidsholdbar vækst

  • Opkvalificering af medarbejdere

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

METRO-DESIGN SOM METODE TIL FORRETNINGSUDVIKLING! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer med os

KONTAKT OS I DAG