DESIGN YOUR FUTURE WORKLIFE

Springbræt til nye højder

Få udviklet din virksomhed og nå nye højder.

Springbræt henvender sig til etablerede iværksættere som er klar til og ønsker at nå nye højder. Det kan sammenlægning af flere små virksomheder og kompetencer til een, ansættelse af den første eller næste, at du ønsker at “GO GOLCAL” eller blot ønsker at få tunet den nuværende forretning.

Vi bruger forretningsmodellen Business Model Canvas til at kortlægge og identificere og udvikle din forretningsidé, koncept og forretningsmodel. Du bliver udfordret på din nuværende forretningsmodel. Vi kigger på dit værditilbud/value Proposition og udviklingspotentialet i fremtiden. Vi kigger på hele din organisering, systemer og metoder som giver inspiration og svar på hvordan din forretningsmodel skal se ud i fremtiden. Vi arbejder med mindset, den oplevede værdi du skaber hos kunderne og hvad skal der til “backstage” og hvordan målretter og kommer du ud til dine veldefinerede kundesegmenter.

Markedsperspektiv

Modellen komplimenteres med markedsperspektiv, inspiration, trends og viden samt konkurrentanalyse og “internationaliseringsperspektivet” glocal.

Er der nogen fremtid

Du bliver udfordret på fremtidens canvas model – hvordan ser den ud om 3 år, for at træne det “lange lys” og give din virksomhed retning og sigte mod udviklingspotentialet fra start.

Bevar dig selv og stil krav til dine kunder

Vi ser på dine kerneværdier, personlige som virksomhedsmæssigt. Vi laver en lille personlig ressource og kompetence screening, så vi ved hvad du kan, ikke kan og ikke ønsker. Det vil danne grundlag for dit netværk og strategiske partnerskaber i din vækststrategi.

Har du de rigtige produkter

Vi kigger på din produkt portfolio og eller services, for at blive skarp på værdien af produktet eller service, selve funktionalitet, flow, stil og tone, materialer, designet mm. Holdt op mod marked og målgruppe og kultur.

Er du bedre end billig

Vi kigger på din produkt portfolio og prissætning, og hjælper gennem værdiinnovation at fjerne fokus fra prisen hos dine kunder og øge værdien af dine værditilbud og fortjeneste. Vi forholder os til dine nuværende priser og rådgiver i øget værditilvækst.

Godt beslutningsgrundlag

Til at navigere og tage beslutninger finder vi viden, indsigt og tilgængelig analyser af markeder, kunder og udviklingstendenser.

Brand DNA, brand promise og visuel identitet

Sluttelig udvikles et brand personality map og visuelt DNA board på din virksomhed, som finder og viser tone, stil overordnede budskaber og grafiske virkemidler, og som støtter op om dit ønskede brand, taler til din målgruppe og understøtter den ønskede position på markedet og vækst.

UDBYTTE:

  • Strategi og forretningsmodel
  • Klarhed, retning
  • Klog på marked, kunder og dine produkter
  • DNA og visuel identitet
  • Syretestet eller input til dit navn og logo
Albert Einstein citat - BRANDSTORM

METRO-DESIGN SOM METODE TIL FORRETNINGSUDVIKLING! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer med os

KONTAKT OS I DAG