BRANDSTORM arbejder med bæredygtig og kreativ forretningsudvikling og branding med sammenhængskraft – 360 grader rundt. 

Forretningsudvikling af nye produkter, services og ydelser, udvikling af organisation, ny forretningsmodel, nyt koncept, eller hele virksomheden i en genopfindelse.

Vi hjælper virksomheder med at redefinere deres mind-set – deres selvopfattelse, finde ind til og  tydeliggøre deres kernekompetencer – hvad er det egentlig de sælger? Sammen finder vi ind til alt det som ligger udenom selve produktet, som adskiller dem og giver en tydelig position og en robust ledig plads i markedet – strategisk, visuelt og kommunikationsmæssigt.

Vi er trænet i at se og forstå virksomheden i sin helhed og i en sammenhæng. Vi udvikler og binder strategi, service, produkter og distribution sammen. Det kalder vi for “connecting DOTS” og “Performance delivery”. 

Sidst men ikke mindst, udvikler og kobler vi strategi, services og produkter sammen med en strategisk velfunderet kreativ visuel eksekvering, fortælling og branding. Vores processer er involverende og samskabende for både at sikrer intern forankring og ejerskab og eksternt at sikrer den rette “problemløsning” eller udbytte for kunderne. Vi starter med implementeringen og der hvor skoen trykker.

Vi bruger designtænkning METRO-DESIGN som metode og kombinerer det med “forandringsledelse”. Det gør vi fordi udvikling er forandring og de virksomheder som vi arbejder med, ændrer deres mind-set og selvopfattelse i processen. De går fra “kun” at sælge produkter til at sælge den oplevede værdi og alt det som ligger udenom selve produktet. Deres branding og kommunikation får udefra og ind-perspektivet med afsæt i kundernes behov, udbytte og oplevet værdi. De får en udvidet relation til deres kunder og markedet – udover øget konkurrencekraft. Alle beslutninger undervejs og resultatet eksekverer strategien og bygger på markedsviden, kundeindsigter, serviceindsigter, feltstudier og best-practise inspiration.

INDSATSOMRÅDER

STRATEGI & KREATIVITET

VI ser på virksomhedens strategi, produkter, services, markeder, kunder og forretningsmodel fra nye vinkler og stiller spørgsmålstegn ved det, der tages for givet.

Læs mere…

SERVICE DESIGN

Med udgangspunkt i brand DNA og kernefortællinger skaber vi et servicedesign, der styrker din virksomheds værditilbud og markedsposition.

Læs mere…

FELTSTUDIER & RESEAECH

Research og feltstudier er rygraden i vores udviklingsarbejde. Det er her, vi skaber den nødvendige viden.

Læs mere…

BRAND DNA

Vi identificerer virksomhedens brand DNA og transformerer det til et udtryksfuldt brand koncept med klar identitet, value propositions og skarp markedsposition.

Læs mere…

GLOBALT UDSYN OG INDSIGT

Vi hjælper dig med at internationalisere din virksomheds produkter, services og marketingaktiviteter og med at tilpasse din forretningsmodel til at udnytte internationale muligheder.

Læs mere…

IDE OG KONCEPTUDVIKLING

Med sammnehæng i strategi, brand DNA og servicedesign, idé og konceptudvikling. Vi introducere værktøjer og faciliterer virksomheden igennem udviklingsprocessen.

Læs mere…

UDBYTTE

En kreativ forretningsudviklingsproces i pakker – skræddersyede individuelle forløb. Det handler ikke om at lave det hele om. Det handler bla. om at finde og bevare sine kernekompetencer og finde bedre og nye måder at anvende dem på.

KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING er et forretningsudviklingsforløb som tilpasses den enkelte virksomhed. Vi starter forretningsudviklingsforløbet der hvor skoen trykker og giver størst mening. Men samtidig sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt. Vores anbefaling er: Start med STRATEGI & KREATIVITET – hvor vi kigger på strategi, kerne, forretningsmodel, værditilbud, kunder og marked. ALLE pakker ledsages af RESEACRH & FELTSTUDIER. Det giver os viden, indsigter og inspiration, til at træffe de rigtige beslutninger undervejs. Vi tager IKKE beslutninger, kommer med anbefalinger eller løsninger bygget på antagelser, tro eller bare fordi det ser godt ud.

Vi vender tingene på hovedet, kigge bagom, indenom, udenom, i fremtiden, fortiden og stille spørgsmålstegn ved at det, der tages for givet. Sammen genfinder vi svarene på “Hvem er vi, hvorfor er vi her? Hvem er vores målgrupper? Hvad tilbyder vi markedet? Og hvordan leverer vi vores tilbud til markedet? Vi kigger på hvordan virksomheden kan bruge “gamle ressourcer” til at opfinde nye værditilbud og måder at øge værdiskabelsen på.

KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING med DESIGN SOM METODE handler også om mindset. At kunne se sig selv som virksomhed på en “ny måde”. Der er stor forskel på om man sælger fødevare på hylderne eller “familielogistik”. Om man sælger lysreguleringsfyr eller “offentlig rumindretning”. Om man sælger antal tons eller “smagslaboratoriet og kreativitet.” Og hvad er man for en størrelse? En fabrik, et laboratoriet, et prøverum… Find svarene med KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING.

METRO-DESIGN SOM METODE TIL KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING har 6 forskellige indgange til din virksomhed. Hvor trykker din sko?

Vis mig mulighederne

METRO-DESIGN SOM METODE TIL KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING er udviklet med værktøjskasser, som alle bla. indeholder:

 • Workshops
 • Værktøjer
 • Læring
 • Træning
 • Modeller
 • Oplæg
 • Afleveringer

METRO-DESIGN SOM METODE arbejder grundlæggende med:

 • Mindset
 • Strategi & forretningsmodel
 • Branding DNA
 • Produkter & Service
 • Viden
 • Fysiske og visuelle elementer
 • Medarbejdere
Albert Einstein citat - BRANDSTORM

METRO-DESIGN SOM METODE TIL KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer med os

KONTAKT OS I DAG