METRO-DESIGN SOM METODE TIL KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING

DESIGN SOM METODE

Design som metode til forretningsudvikling. I udvikling af nye produkter, services og ydelser, udvikling af organisation, ny forretningsmodel, nyt koncept, eller hele virksomheden i en genopfindelse.

Læs mere…

Vi  har gjort det overskueligt og praktisk at arbejde med design som metode til forretningsudvikling med sammenhængskraft 360 grader rundt. Vi har opdelt og pakketeret processen til et kontrolleret flow med mulighed for, at starte individuelt – der hvor skoen trykker…

METRO-DESIGN METODEN TIL KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING med 6 indsatsområder – Hvor trykker din sko?

INDSATSOMRÅDER

STRATEGI & KREATIVITET

VI ser på virksomhedens strategi, produkter, services, markeder, kunder og forretningsmodel fra nye vinkler og stiller spørgsmålstegn ved det, der tages for givet.

Læs mere…

SERVICE DESIGN

Med udgangspunkt i brand DNA og kernefortællinger skaber vi et servicedesign, der styrker din virksomheds værditilbud og markedsposition.

Læs mere…

FELTSTUDIER & RESEAECH

Research og feltstudier er rygraden i vores udviklingsarbejde. Det er her, vi skaber den nødvendige viden.

Læs mere…

BRAND DNA

Vi identificerer virksomhedens brand DNA og transformerer det til et udtryksfuldt brand koncept med klar identitet, value propositions og skarp markedsposition.

Læs mere…

GLOBALT UDSYN OG INDSIGT

Vi hjælper dig med at internationalisere din virksomheds produkter, services og marketingaktiviteter og med at tilpasse din forretningsmodel til at udnytte internationale muligheder.

Læs mere…

IDE OG KONCEPTUDVIKLING

Med sammnehæng i strategi, brand DNA og servicedesign, idé og konceptudvikling. Vi introducere værktøjer og faciliterer virksomheden igennem udviklingsprocessen.

Læs mere…

METODER

DESIGN SOM METODE

Design som metode til forretningsudvikling. I udvikling af nye produkter, services og ydelser, udvikling af organisation, ny forretningsmodel, nyt koncept, eller hele virksomheden i en genopfindelse.

Læs mere…

PEOPLE AND PERFORMANCE

Intern forankring og forandringsledelse. Det handler om vilje og mod til forandring. Vi kombinerer designprocessen med forandringsledelse. Sikker implementering.

Læs mere…

KARMA & KULTUR

Mentale, og fysiske værktøjer i forandringsprocessen, som en del af virksomhedens kultur. Værdier og vision omsættes fra ord til handling. God energi,  smidighed, styrke og balance.

Læs mere…

UDBYTTE

Bæredygtig kreativ forretningsudvikling. Vi bruger METRO-design som metode kombineret med forandringsledelse. Dit udbytte er:

 1. Sikker implementering med fortløbende implementering som en del af processen og erkendelser.
 2. Holistisk forretningsudvikling 360 grader rundt.
 3. Dine medarbejdere involveres i udviklingen og udvikles.
 4. Øget konkurrencekraft.
 5. Nedsat udviklingstid.
 6. Større træfsikkerhed.
 7. Faster time to market.
 8. Bedre produkter som målgruppen reelt efterspørger og som løser deres pain.
 9. Bedre serviceoplevelser og mere tilfredse og loyale kunder.
 10. Vækst på bundlinien.
 11. Nyt mindset og selv-opfattelse.
 12. Udfordret din forretningsmodel.
 13. Din organisation lærer at forstå og bruge de konkrete værktøjer, fysiske som mentale og processen undervejs i udviklingen.
 14. Den oplevede værdi bringes i spil.
 15. Alle bliver klogere på jeres kunder som involveres i udviklingen.
 16. Viden, inspiration og findings.
 17. Bæredygtig langtidsholdbar vækst.

En kreativ forretningsudviklingsproces i pakker – skræddersyede individuelle forløb. Det handler ikke om at lave det hele om. Det handler bla. om at finde og bevare sine kernekompetencer og finde bedre og nye måder at anvende dem på.

KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING er et forretningsudviklingsforløb som tilpasses den enkelte virksomhed. Vi starter forretningsudviklingsforløbet der hvor skoen trykker og giver størst mening. Men samtidig sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt. Vores anbefaling er: Start med STRATEGI & KREATIVITET – hvor vi kigger på strategi, kerne, forretningsmodel, værditilbud, kunder og marked. ALLE pakker ledsages af RESEACRH & FELTSTUDIER. Det giver os viden, indsigter og inspiration, til at træffe de rigtige beslutninger undervejs. Vi tager IKKE beslutninger, kommer med anbefalinger eller løsninger bygget på antagelser, tro eller bare fordi det ser godt ud.

Vi vender tingene på hovedet, kigge bagom, indenom, udenom, i fremtiden, fortiden og stille spørgsmålstegn ved at det, der tages for givet. Sammen genfinder vi svarene på “Hvem er vi, hvorfor er vi her? Hvem er vores målgrupper? Hvad tilbyder vi markedet? Og hvordan leverer vi vores tilbud til markedet? Vi kigger på hvordan virksomheden kan bruge “gamle ressourcer” til at opfinde nye værditilbud og måder at øge værdiskabelsen på.

KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING med DESIGN SOM METODE handler også om mindset. At kunne se sig selv som virksomhed på en “ny måde”. Der er stor forskel på om man sælger fødevare på hylderne eller “familielogistik”. Om man sælger lysreguleringsfyr eller “offentlig rumindretning”. Om man sælger antal tons eller “smagslaboratoriet og kreativitet.” Og hvad er man for en størrelse? En fabrik, et laboratoriet, et prøverum… Find svarene med KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING.

METRO-DESIGN SOM METODE TIL KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING har 6 forskellige indgange til din virksomhed. Hvor trykker din sko?

Vis mig mulighederne

METRO-DESIGN SOM METODE TIL KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING er udviklet med værktøjskasser, som alle bla. indeholder:

 • Workshops
 • Værktøjer
 • Læring
 • Træning
 • Modeller
 • Oplæg
 • Afleveringer

METRO-DESIGN SOM METODE arbejder grundlæggende med:

 • Mindset
 • Strategi & forretningsmodel
 • Branding DNA
 • Produkter & Service
 • Viden
 • Fysiske og visuelle elementer
 • Medarbejdere
Albert Einstein citat - BRANDSTORM

METRO-DESIGN SOM METODE TIL KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer med os

KONTAKT OS I DAG