BRAND SPIRIT OG PEOPLE AND PERFORMANCE – stor del af virksomhedens succes med forretningsudvikling

FORRETNINGSUDVIKLING I FLOW

Overskud med PEOPLE AND PERFORMANCE og BRAND SPIRIT

“People and performance – performance delivery” er virksomhedens evne til at udleve sin strategiske vision. At opnå den ønskede værdiskabelse og relation til kunderne og medarbejderne internt. For i sidste ende, at skabe det ønskede profit og overskud. Performance Delivery udgør 90% af virksomheden. En stor del af det, består af virksomhedskultur, innovationskompetencer og DNA. Med en optimal virksomheds-og innovationskultur og DNA, får virksomheden et unikt og nyt konkurrenceparameter. Det gør, at virksomheden bliver agil, smidig og en udviklings-og forandringsdygtig organisation. Det gør, at virksomheden bedre kan imødekomme fremtidens behov for løbende forandringer og nye strategiske muligheder. Det skaber også de bedste forudsætninger for en god relation til virksomhedens kunder.

BRAND SPIRIT handler både om at finde ind til kernen og visionen i virksomheden, og om de mennekser, som er med til at udvikle og føre den strategiske vision ud i forretningslivet på aller bedste vis.

NY PLATFORM OG INNOVATIONS-KOMPETENCER

Få et helt nyt sted, at skabe ud fra

Jeg har løbende både udviklet min egen og kundernes virksomhed gennem de sidste 14 år. Både at tage egen medicin og forstå hvad det betyder og kræver. I takt med omverdens tilstande, forandring, kundernes behov, relationer og de resultater som jeg skal skabe som forretningsudvikler for mine kunder, har det givet rigtig gode og bæredygtige resultater.

I de sidste år har rollerne også været byttet rundt, da BRANDSOUL haft et unikt og resultatsskabende samarbejde med Mette Skifter. Hun har været hyret ind hos BRANDSOUL som Soulful Business Coach og Shadow Facilitator – både på det menneskelige plan og virksomhedsmæssigt. Resultat og flowet taler for sig selv på flere bundlinjer. De sidste 2 år, med de bedste resultater på alle planer.

Det er med til at skabe autentisk, attraktivitet og kommerciel tiltrækningskraft

HJERTE-ØEN

Det handler om som virksomhed og organisation, at kunne udvikle og skabe og udleve den mest optimale relation til sine kunder. Som omsætter en unik stategi og forretningsmodel, eksekvere en unik position, marketingstrategi og grafisk univers med unikt og differentieret pakketering af produkter og ydelser. Ledsaget af en exceptionel service og oplevelse. Det handler om PEOPLE AND PERFORMANCE. Man kan have en “fed skald” men resonansen i “skalen” – afgør resultatet.

Det handler om succesfuld implementeringen og forankringen som skal finde sted, for at kunne skabe de forventede relationer til kunderne og kommende målgrupper, som man ønsker at tiltrække – med den ønskede oplevede værdi.

Best practise

I samskabelse med Mette og hendes familie, forretningsudviklede jeg med stor succes deres virksomhed 360 grader rundt. Mette var Marketing- og udviklingsproces-ansvarlig i virksomheden – og jeg ekstern konsulent og forretningsudvikler. Det var en samskabende udviklingsproces med Mette hvor mennesket i virksomheden også var i fokus på en unik, men samtidig “fornuftsdyrkende” måde. Det gav mig min bedste anbefaling og forretningsudviklingsproces, nogen sinde.

Vi har et holistisk syn på virksomheder og mennesker, for at skabe et godt og udbytterigt forretningsudviklingsflow og resultat

Mette er også uddannet “Certified Integrative Coach” og “ Shadow Facilitator”, hvilket gav noget særligt til udviklingsprocessen, hvor samskabelse og fælles historie og identitet hele virksomheden på tværs, var et af omdrejningspunkterne. Det skabte gode resultater for forretningsudviklingen med virksomheden. Derudover lærte jeg personligt også at blive bevidst om at stole på og anvende mine intuitive egenskaber – med afsæt i 25 års erfaring.

Derfor er Mette i dag en unik samarbejdspartner til BRANDSOUL, som jeg ønsker at anbefale mine kunder i mine forretningsudviklingsprocesser fremover. Og det er helt enkelt og meget sund fornuftigt – med gode resultater:

Soulful business coaching og shadow facilitating

Med Soulfull business coaching og shadow facilitating hjælper vi virksomheder med at skabe et unikt rum for væredygtighed i forretningsudvikling og forandring – i flow. Hvor teamets fulde potentiale og bedste intensioner kommer optimalt i spil. Vi sætter turbo på innovationskompetencerne i jeres virksomhed.

 

Sund fornuft

Vi faciliterer et soulfult og unikt udviklingsrum. Sammen skaber vi en udviklings-platform, som både højner effektiviteten og skaberkraften. Et rum hvor de mennesker som skal medudvikle møder op med det bedste de har. Og i en atmosfære og et framework som fremmer intentionen, målet og processen. Vi kalder det ”forretningsudviklingskultur med sund fornuft i optimalt flow”.

Lær hvordan I SKABER og LEDER fra det fedeste sted:

 1. Et særligt opstartsmøde på jeres forretningsudviklingsprojekt.

Derudover 4 nedslag jf. designtænkning og designprocessen:

 1. Sætter teamet, intentionen og projektet.
 2. Åben for intuition.
 3. Inspiration & kreativitet i flow.
 4. Implementering og forandring med succes.

Steve Jobs sagde at INTUITION er en væsentlig mere kraftfuld egenskab end intellekt!
Albert Einstein sagde at ”Den eneste virkelig værdifulde egenskab er intuition”.
Fra Einstein til Jobs, har adskillige opfindere, kunstnere og tænkere erkendt, at intuition er en helt central egenskab, for at opnå succes.


Derudover for investering i en optimal skaber- og forandringskultur og SPIRIT:

Innovation – 1:1 Soulful Business Coaching og Shadow Facilitating.
Innovation – Gruppe: Soulful Business Coaching.

Nogle af de emner vi arbejder med er:

 • Tune sin bevidsthed ind

 • Større selvtillid og klar kommunikation

 • Ansvarlighed – i udviklingsprocessen og som individid

 • Intuition – større synergi og sammenhængskraft

 • Grænsesætning – både som organisation og individ

 • Taknemmelighed – for alt det som er

Temaer – men individuelt, afhængig af jeres kultur

I mødet med virksomheden tilrettelægger vi også indsats og nedslag efter behov og situation. Vi har genereller værktøjer og øvelser som en del af innovationsprocessen, som fremmer midlet mod målet. Derudover sammensætter vi også egne individuelle “simple” værktøjer som giver et fælles sprog og unik tilgang.

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

DESIGNTÆNKNING og SOULFUL SOM METODE TIL FORRETNINGSUDVIKLING I FLOW! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer med os

KONTAKT OS I DAG