FORSTYRRELSE 

Vi har vendt tingene på hovedet. Det giver 17 benefits og kaldes for “KINGPOSE” (konge-øvelsen). Vi starter med implementeringen først. Vi bruger strategiske design som metode til kreativ forretningsudvikling og kombinerer designmetoden med brand spirit.

LÆS MERE…
distuption for bestyrrelser

Genopfindelse, hvor man vender tingene på hovedet, kigger bagom, indenom, udenom, i fremtiden, fortiden og stiller spørgsmålstegn ved alt det, der tages for givet.

LÆS MERE…
disruption brandstorm

Mange virksomheder bliver ved med at update og forbedre ”det gamle”, i stedet for at lave noget nyt. De kigger sjældent på deres forretningsmodel, men pumper deres malkekøer i knæ…

LÆS MERE…

Hør lyden af BRANDSOUL. Bliv inspireret til hvordan du kan bruge lydbranding. Læs mere om lydbranding her.

LÆS MERE…

Gemmer du også det bedste til sidst!


De virksomheder, som gemmer implementeringen til sidst lykkedes sjældent… og udviklingskronerne er oftes spildte…

De fleste gemmer implementeringen til sidst. Det betyder for manges vedkommende at organisationen (ansatte og kunder) ikke har været en del af eller er udviklingen.…

Mit svar er START MED IMPLEMENTERINGEN. Gør det til en fortløbende aktivitet og lad det være en del af erkendelsen og læringen i udviklingsprocessen…

At gemme implementeringen til sidst er oftest derfor at udviklingen og forandring ikke når sit fulde potentiale og tingene falder tilbage til samme tilstand. Og udviklingskronerne ikke giver det forventede afkast – og mange gange er spildte og skaber store frustrationer – både internt og eksternt.

Vend tingene på hovdet: Det giver 17 benefits. Vi bruger design som metode til kreativ forretningsudvikling og kombinerer denne med forandringsledelse.

Sikker implementering som et afgørende element for et succesfyldt resultat. 

STRATEGISK DESIGN som metode til KREATIV FORRETNINGSUDVIKLING, kombineret med BRAND SPIRIT giver:

 1. Sikker implementering med fortløbende implementering som en del af processen og erkendelser.
 2. Holistisk forretningsudvikling 360 grader rundt.
 3. Dine medarbejdere involveres i udviklingen og udvikles.
 4. Øget konkurrencekraft.
 5. Nedsat udviklingstid.
 6. Større træfsikkerhed.
 7. Faster time to market.
 8. Bedre produkter som målgruppen reelt efterspørger og som løser deres pain.
 9. Bedre serviceoplevelser og mere tilfredse og loyale kunder.
 10. Vækst på bundlinien.
 11. Nyt mindset og selv-opfattelse.
 12. Udfordret din forretningsmodel.
 13. Din organisation lærer at forstå og bruge de konkrete værktøjer, fysiske som mentale og processen undervejs i udviklingen.
 14. Den oplevede værdi bringes i spil.
 15. Alle bliver klogere på jeres kunder som involveres i udviklingen.
 16. Viden, inspiration og findings.
 17. Bæredygtig langtidsholdbar vækst.

17 års real life erfaring med virksomhedsproblematikker strategi og kreativitet i en omskiftelig og konkurrenceudvandet verden kombineret med de nyeste tilgange til forretningsudvikling og designprocesser har skabt fundamentet for et samarbejde, der kommer 360° rundt om virksomheders udfordringer, når de skal forandre, nyskabe, genopfinde, genanvende og potentialeudvikle.

BRANDSOUL udvinder værdi gennem bæredygtig, holistisk, langtidsholdbar kreativ forretningsudvikling med sammenhængskraft. Vi finder og bringer uudnyttede og nye forretningspotentialer i spil med høj hitrate. Vi bruger strategisk design som metode, kombineret med forandringsledelse.

Er din virksomhed i tomgang og dødvande?

De virksomheder, som vinder er dem, der genopfinder sig selv og finder nye vækstmuligheder – så simpelt er det…og alligevel så svært…

Mange ledere vil svare på spørgsmålet ”Hvad er din største udfordring”: – ”OVERLEVELSE”…. Vi er i et trængt marked, og prispresset er hårdt…Det er prisen, der tæller…

Mit svar på udfordringen er udvikling af forretningen. Ikke bare udvikling i udviklingsafdelingen eller et nyt produkt. Udvikling af hele forretningen – EN GENOPFINDELSE…

Genopfindelse, hvor man ”FLIPPER” sin forretning. Vender tingene på hovedet, kigger bagom, indenom, udenom, i fremtiden, fortiden og stiller spørgsmålstegn ved alt det, der tages givet.

Genfinder svarene på: ”Hvem er vi, og hvorfor er vi her? Hvad tilbyder vi markedet og hvordan leverer vi vores tilbud til markedet?

Og ikke kun når det gør ondt eller går ned af bakke – som en redningsplanke – for så er det nok alligevel for sent…

Og for sent – det kommer mange virksomheder. Udviklingen går stærkere end nogensinde før. Og det stiller store krav til virksomhedens evne til at omstille sig i en foranderlige verden og markeder. En virksomheds livscyklus var tidligere 10 år, – ja nogen gange helt op til 15 til 20 år. Det var tilladt og muligt at sidde på en ”bjergtop” – alene og være markedsleder og enevældig i mange år…

I dag går udviklingen så hurtig, at mange virksomheder sjældent får lov at leve i en opgående succes og livscyklus i mere end få år… Og inden virksomhedens livscyklus begynder sin nedgang, skal man allerede være i gang med udvikling af sin næste og bedste udgave og version af virksomheden… – En genopfindelse…

I dag skal virksomhedens genopfindelse finde sted langt hyppigere, – snarere hvert 3. år, hvor hele butikken vendes på hovedet, og svarene skal findes igen på ”Hvem er vi”? Hvilket værditilbud leverer vi til vores kunder”? Og hvordan”?

Det kræver vilje og mod til konstant at være i en forandring og udvikling. Og det stiller store krav til virksomhederne. Både den måde de ser og organiserer sig på, deres ressourcer og kompetencer og sidst, men ikke mindst ledelsen og bestyrelsen.

Det handler om at gøre innovation og genopfindelse til en formel del af virksomhedens kultur og liv. Og genopfindelsen skal ske med udgangspunkt i virksomhedens kerne kompetencer. Og dem er der få der kender!

Når genopfindelsen skal finde sted, er det afgørende at finde ind til virksomhedens kernekompetencer, det som virksomheden virkelig er og kan, og så give slip på alt det andet…

Kunsten og succesfulde konkurrencefordele afhænger af virksomhedernes evne til at udnytte dens styrker. For at gøre dette, er det vigtigt at forstå, hvor styrken virkelig ligger.

At finde ind til sine kernekompetencer vil hjælpe virksomheden til at komme bag om deres slutprodukter og de markeder de servicerer, – og ind til deres kerne-teknologier, processer og metoder og tekniske delsystemer, der generelt er usynlige for både virksomheden selv og deres konkurrenter.

Man kan stille sig selv spørgsmålet – Fører virksomheden sin strategiske vision ud i livet? Hvis ja… Hvilke kernekompetencer og kollektiv evne har virksomheden og organisationen så til dette.

Mange virksomheder identificerer fejlagtigt deres kernekompetencer med deres slutprodukt.

Manglende anerkendelse og forståelse for værdien af kerneværdier og aktiver gør, at virksomheder ofte fokuserer på de mere synlige slutprodukter. Mange ledere tager virksomhedens kernekompetencer for givet. Og mange ledere har aldrig gidet at forstå, hvor den sande kilde til virksomhedens og organisationens konkurrencefordel kom fra…

Blue Ocean er oversvømmet – og spillereglerne er ændrede…

Ledere og strategier i virksomheder skal være i stand til at forestille, omstille og tilpasse sig nye tider ved at få øje på og udnytte nye ønsker og behov i en hurtigt omskiftelig verdensøkonomi. Udfordringer og trusler kommer nu fra uventede steder, i overraskende form og tempo.

Tidligere var det til at navigere sig ud af det konkurrencefyldte røde ocean, sætte kursen mod nye og uopdagede blå farvande. Man vidste, hvem ens konkurrenter var, hvor de kom fra og næsten også, hvad de ville komme med. I dag kommer konkurrenterne fra helt uventede have, i en uforudsigelig form og størrelse, og med så overvælgende fart, at selv små kan gøre stor skade…

 ”Du skal ikke bygge for at holde – men bygge for at genopfinde”…

 • “Gør genopfindelse til en formel del af virksomhedens liv.
 1. ”Tag essensen af, hvad din virksomhed er, og give slip på alt andet”.
 2. ”Identificer kernekompetencerne bag slutprodukterne”
 3. ”Genopfind HELE virksomheden hver 3. år”
 4. Tænk utraditionelt og ud af boksen.
 5. ”Interrup og re-think din forretningsmodel”
 6. Ansæt fremtidens rigtige C??´s. Måske stillinger som:
  • CIO – Chief Interuption Officer eller…
  • CDO – Chief Disruption Officer eller…
  • CRO – Chief Re-invention Officer eller…
  • CGO – Chief Game-changer Officer eller…???
  • ”Ansæt en forstyrrelse og ikke en bestyrelse”…

Nogen må gøre noget – ellers gør nogen noget…

Er den ved at dø?… – fordi du pumper den stakkels ko til bevidstløshed?

AAEAAQAAAAAAAAkOAAAAJGM2ODY4ODI1LWMzYTUtNGIxMC04Nzc0LTI5NjdlMzk2MGE1MQGenopfindelse er ikke fra scratch… men virksomhedens evne til at finde ind til sine kernekompetencer og finde nye anvendelsesmuligheder og værdiskabelse…

Diversificering er tanken om ”hvor, hvordan, med hvem og med hvad kan virksomheden bidrage med udgangspunkt i dens kernekompetencer.

En gammel kendis indenfor den genre af storytelling er Honda, der indså at deres kernekompetencer og styrker lå i motorer og transmissionssystemer. De udnyttede og transformerede deres kerneprodukt og ydelser til nye og forskellige markeder, ved at sælge dem i biler, plæneklippere, både og motorcykler… ”Identificer´og tænk på dine kernekompetencer – hvad, hvor og sammen med hvem, kan de bruges”?

De voksne kan også være bange

Hvis man som virksomhed vælger at tænke og drive sin virksomhed i en konstant udvikling, hvilket jeg mener man skal gøre, kræver det bl.a. at både ledelsesformen ændres til god forandringsledelse og forretningsmodellen ændres. Og sidst men ikke mindst kulturen i virksomheden… Og sidstnævnte nok det sværeste. For det handler om mennesker, ændring af mind-set, angsten for forandringer og det ukendte, gamle vaner og forestillinger, narcissisme og det, at være ude af komfort-zonen. (Det kræver sin egen historie, og den får du i min næste disruption). Men….

Start med din forretningsmodel


Når vi taler udvikling og innovation tænker mange virksomheder meget på den tekniske del. De lægger mange af deres anstrengelser i udvikling over på nuværende produkter eller procesoptimering. Teknologisk innovation eller højteknologiske produkter tager ofte al opmærksomheden, og er langt fra tilstrækkelige. Og det kan for manges vedkommende blive en falsk tryghed, tilstand og tilbagegang. Mange virksomheder er bukket under, trods højteknologisk innovation og produkter.

De bukkede under fordi de ikke forstod at bruge ”gamle ressourcer” til at opfinde nye måder at øge værdiskabelsen på. Ikke pga. manglende teknologi…

Utænkelig inspiration 

Det får mig til at tænke på andre brancher og forretningsmodeller. Hvad med modebranchen. Hvordan ser deres forretningsmodel mon ud? Hele deres system og virksomhed er jo indrettet og gearet til, at de MANGE gange om året, genskaber og ”genopfinder” sig selv med nye kollektioner. Kan man finde inspiration i deres forretningsmodel som helt almindelig virksomhed? Eller hvad med landbruget, som mindst en gang om året ”genskaber sig selv”. Kan man finde inspiration i deres forretningsmodel? Eller hvad med skolerne, som hvert år får nye elever? Eller er der andre brancher, hvor man kan blive inspireret af deres forretningsmodel? – At finde inspiration og få viden fra andre komplimenterende eller helt andre brancher, virksomheder og forretningsmodeller, til at ”genopfinde” sin virksomhed!).

 ”Kill your darlings” – ellers lider din genopfindelse


Mange virksomheder bliver ved med at up-date og forbedre ”det gamle”, i stedet for at lave noget nyt. De kigger sjældent på deres forretningsmodel, men pumper deres malkekøer i knæ…Malkekøerne er mange steder så udmagrede, og hvis ”Animal Cup” var en virkelighed, ville de have rigtig travlt.

Forandring og genopfindelse er ikke farlig og særlig ikke, hvis ledelsen ellers er dygtige. Så kan det gå hen og blive et stærkt konkurrenceparameter – også i fastholdelse af gode eksisterende medarbejdere og tiltrækning af nye attraktive kompetencer og ressourcer… eller partnerskaber. Og en helt god forretning…

God forandring 

Selvom det er MANGE år siden, synes jeg stadig at Toyota og deres Kaizen-projekt er interessant. Og det foregår desværre ikke hos mange i dag – trods årene, der er gået og deres succes var stor. Kaizen betyder også ”god forandring” bl.a. hvor medarbejderne bliver involveret – Flere 1000 ideer kom dengang fra helt almindelig TOYOTA-ansatte – på gulvet – sikken en kyndig innovationshær at eje. Og spændende for medarbejderne at være en del af udviklingen – og ikke kun i ”udviklingsafdelingen”…

Kunne du forestille dig…

Tænk, hvis man gav ALLE sine medarbejdere 4 timer om måneden til at drømme og tænke nye ideer til NY værdiskabelse og anvendelsesmuligheder af kernekompetencerne. Et drømmeværelse indrettet til formålet, hvor kunder også kunne inviteres ind… Ofte kommer de bedste ideer fra virksomhedens egne ansatte, men allerbedst i samskabelse. Og hvad ville det betyde for hele forretningsmodellen? For kulturen i virksomheden? Det ville da sætte en bevægelse i gang og være en god start for alle – synes jeg. Og en forsigtig snusen til det, at være en innovativ virksomhed i konstant forandring. Og starten på en ny kultur. For det kræver, udover ny forretningsmodel og ændret kultur, involvering og ejerskab hos dem som skal eksekvere udviklingen og være med på rejsen.

Selvsikkerhed og XL en farlig cocktail


Nu tænker mange – Ja, ja – her går det godt – ” vi kender udtrykket – When it works – dont´ fix it.” Det er jeg bare helt uenig i. Det er jo netop når det går godt, at vi skal og har overskuddet til at lave om på tingene og genfinde os selv med noget ”nyt”. Hvorfor vente til virksomheden og malkekoen er i knæ. Hvorfor blive ved med at ”lappe på det gamle, og pumpe den stakkels ko”? Hvor nemt er det så at have overskud til det nye og fremtiden? Og hvordan bliver den næste ko så ikke?

Eller også hørt – .. ”Vi er SÅ store, er i så mange lande og på så mange markeder. Salget går forrygende, vi er børsnoteret og her går det godt. Vi har MEGET travlt, så vi kan og skal ikke ”genopfinde” os selv… Vi er en ”supertanker” så vi kan ikke bare….

Det får mig til at tænke på en samtale jeg havde forleden dag i yogacenteret. En kvinde fortalte hun havde læst: Jeg citerer – En person skriver: ”Jeg skal ikke gå til yoga – for jeg er for stiv”. Vedkommende svarede så tilbage. ”Har du nogen sinde været for beskidt til at gå i bad”?… Hold …. Det er bare en sætning jeg har skrevet ned i min ” Hørt- og læst 2016-bog”…

 1: ”Bevar din kernekompetencer og find bedre og nye måder at anvende dem på.

 2: Ændr´ dit Mind-set + forretningsmodel + ledelsesform + kultur. Bevar dine kernekompetencer og medarbejdere.

 3: Skræl alt unødvendigt væk. Gør dig let, agil og smidig til en foranderlig verden.

4: FLIPP det bedste til en ny form og værdiskabelse, men uden at miste balancen mellem forandring og kontinuitet.


Så CEO – trods alt – bliv ved med at gøre det, som du er god til, og ansæt eller lej en CHIEF re-invention Officer – så er der både forandring og kontinuitet… Jeg tror ikke på, at een kan gøre begge dele godt – og så på samme tid.

 5: Start med små skridt – men begynd med i morgen.

 6: Bevar dine medarbejdere – skab involvering og ejerskab gennem god forandringsledelse og læring.

 7: Du er aldrig for beskidt til at gå i bad.

 Med hilsen fra en passioneret “FORRETNINGSUDVIKLER” og re-inventor

Kodeordene for lydbrandingen BRANDSOUL  er:

BLIV INSPIRERET TIL HVORDAN DU KAN BRUGE LYDBRANDING. Læs mere om lydbranding og hør lyden af BRANDSOUL.

Kodeordene for udvikling af lyd er:

Energi, stilhed før storm, klarhed, retning, transformation, proces, havsalt, blæst, ryste,

indefra og ud: (hos BRANDSOUL) forstærke, iscenesætte, facilitere, flytte, mind-set, spiritualitet

udefra og ind: (hos kunden) gennemslag, fokus, revideret, ny position, blue ocean

Det, som BRANDSOUL tilbyder, er genopfindelse, genanvendelse og transformation. En proces i tre faser.

 • Den første fase er BRANDSOUL, der med sin bølgende energi sætter flow i vandende.

 • Den anden fase er transformationen, bølgen der bryder, mens

 • Den sidste fase er kunden der finder sig selv, styrket og afklaret.

Ud fra de førnævnte tre faser i BRANDSOUL, skabtes lydlogoet som en bølge.

Første fase er det ulmende hav. En insisterende lyd i form af to guitartoner, afspillet baglæns, der skaber et crescendo hen mod anden fase.

Anden fase er bølgen der brydes. Den starter rent musikalsk allerede midt i første fase, som en arpeggio der søger en form for forløsning. I bølgeslaget opnås bla. vha en klokke, et musikalsk klimaks, som er selve transformationen, der hvor BRANDSOUL virkelige arbejde kommer til udtryk.

Tredje fase er forløsningen, et nyt tema der symboliserer kunden der finder afklaring. Guitaren er optimistisk og temaet er en nedstigning mod grundtonen, der skaber fornemmelsen af at finde sin plads.

Dog er det en vigtig pointe i BRANDSOULs arbejde, at man fortsat skal anstrenge sig efter man har fundet sine nye styrker. Derfor bygges der til sidst op til endnu en bølge, og klokken kommer tilbage.

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

DESIGN SOM METODE TIL FORRETNINGSUDVIKLING! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer med os

KONTAKT OS I DAG