VELKOMMEN TIL BRANDSTORM “Hvad sælger jeres virksomhed egentlig? Hvorfor? Overfor hvem? Hvor? Og hvordan leverer I  jeres produkter og værditilbud til markedet?”  Vi kradser ikke kun i overfladen og laver mere af det samme. Vi er specialister i udvikling og branding af SMVér – ejerledede virksomheder – indenfor B2B og B2B2C. 

Vi er en taskeforce som har specialiseret os i forretningsudvikling og branding. Vi vækster profit, forretning og mennesker“. Vi møder virksomheden hvor den er, starter med implementeringen, og der hvor skoen trykker.

Vi bruger designtænkning METRO-DESIGN som metode og kombinerer det med “forandringsledelse”. Det gør vi fordi udvikling er forandring og de virksomheder som vi arbejder med, ændrer deres mind-set og selvopfattelse i processen. De går bla. fra “kun” at sælge produkter til at sælge den oplevede værdi og alt det som ligger udenom selve produktet.

 En indgang til BRANDSTORM kan være mange. De væsentligste årsager til vi bliver kontaktet er:

 •  Generationsskifte. (Vi skal med i processen før generationsskiftet, så vi får føling, indsigt og kendskab til “arvesølvet”, som skal med den nye generation videre).
 • Fusion, opkøb og sammenlægning. (Udover forretningsudvikling og branding, er det en proces med mange følelser, vaner og forskellige kulturer. Det kræver en særlig indsats).
 • Opstart af ny virksomhed. (Vi har særlig erfaring med iværksætteri og opstart af nye virksomheder).
 • Nyt værditilbud som skal findes og bringes i spil. Ny eller revideret position og strategiske ståsted. (Ca hvert 3. år burde alle virksomheder genopfinde sig selv).
 • Ny eller revideret identitet – ny profil, nyt logo, nyt navn og slogan skal genopfindes og bringes i spil. (Det handler om brand dna).
 • Ønske om at få rystet posen og opgradere til næste version. (Det kalder vi genopfindelse og HV).
 • Markant vækst, hvor virksomheden er vokset fra både strategi, profil og forretningsmodel og har behov for en opdateret og revideret version, samling, dokumentation og branding. (Få styr på gazellen).
 • Ny eller revideret position på markedet, lancering af nye produkter, nye markeder og nye kunder. (Dem med de bedste historier vinder).
 • Behov for at få ryddet op i, sorteret og optimeret brugen af materialer, kanaler og medier med kunderne. (Det kalder vi kontaktpunkter og den røde tråd).
 • Udvikling af nye services og bedre services for at være bedre end konkurrenterne. (Det kalder vi service design).
 • Hjælp til at finde ind til virksomhedens kernekompetencer. (Mange tror fejlagtigt, at det er slutproduktet. Men det er det ikke).
 • Differentieret kommunikation i forhold til forskellige målgrupper (Mange kommunikerer det samme budskab til alle målgrupper).
 • Hjælp til at fjerne fokus fra prisen. (Svar på de unikke salgsargumenter og udbytte er en stor hjælp).

Vi arbejder for, at vores kunder skal:

 • Få øget konkurrencekraft, vækst og mere profit gennem udnyttelse af skjulte forretningspotentialer og udvikling af nye.
 • Få inspiration, viden og trends. Sammen bliver vi klogere på kunder, marked og muligheder.
 • Få udviklet og naviger i fremtiden efter en modulerbar, skalerbar, fleksibel, profitskabende og kundeorienteret strategi og forretningsmodel.
 • Holde fast i kunderne, og få nye. Øge loyaliteten, få fokus væk fra prisen og sælge mere til eksisterende.
 • Vind på bedre og nye services og reelle problemløsninger.
 • Få et stærkere brand og DNA, styrket position og profil og få fortalt det hele “udefra og ind”, med en vedkommende fælles kernefortælling, hvor kunden og den oplevede værdi i er fokus.

Train the trainer

BRANDSTORMs samarbejde bygger på “train the trainer”. Vi videregiver vores værktøjer og metoder. Vi opkvalificerer og udvikler vores kunder i samarbejdet, mens vi løser opgaverne. Det sikrer involvering og ejerskab i implementeringen og forankringen, med god karma og kultur. Virksomhederne bliver i stand til selv at drive en kontinuerlig forretningsudvikling – en del af hverdagen og kulturen.

Vi udvikler og leverer løsninger indenfor:  STRATEGI & FORRETNINGSMODEL  •  FELTSTUDIER & RESEARCH  •  SERVICE DESIGN  •  BRAND DNA. 

Læs mere om vores pakker nedenfor eller under forretningsudvikling.

Hvad er det egentlig BRANDSTORM sælger? Vi sælger design-tænkende og vækstfremmende udviklingsrejser for MIND-SET og OPLEVET VÆRDI

Vi hjælper virksomheder med at redefinere deres mind-set – deres selvopfattelse, finde ind til og  tydeliggøre deres kernekompetencer – hvad er det egentlig de sælger? Sammen finder vi ind til alt det som ligger udenom selve produktet, som adskiller dem og giver en tydelig position og en robust ledig plads i markedet – strategisk, visuelt og kommunikationsmæssigt.

Vi er trænet i at se og forstå virksomheden i sin helhed og i en sammenhæng. Vi udvikler og binder strategi, service, produkter og distribution sammen. Det kalder vi for “connecting DOTS” og “Performance delivery”. Sammenhængskraft som drives af mennesker, i en kæde – hvor implementering og eksekvering skal ske fra A til Z. 

Sidst men ikke mindst, udvikler og kobler vi strategi, services og produkter sammen med en strategisk velfunderet kreativ visuel eksekvering, fortælling og branding. Vores processer er involverende og samskabende, for både at sikrer intern forankring og ejerskab, og eksternt at sikrer den rette “problemløsning” eller udbytte for kunderne. Vi starter med implementeringen og der hvor skoen trykker. Deres branding og kommunikation får udefra og ind-perspektivet med afsæt i kundernes behov, udbytte og oplevet værdi. De får en udvidet relation til deres kunder og markedet – udover øget konkurrencekraft og fokus væk fra prisen. Alle beslutninger undervejs og resultatet eksekverer strategien og bygger på markedsviden, kundeindsigter, serviceindsigter, feltstudier og best-practise inspiration.

METRO DESIGN

Vi har med METRO-DESIGN processen gjort det overskueligt og praktisk at arbejde med design som metode til kreativ forretningsudvikling med sammenhængskraft 360 grader rundt. Vi har opdelt og pakketeret processen til et systemisk og kontrolleret flow. Det sikrer, at vores kunder kommer godt fra start og helt i mål, når strategi, kreativitet, kultur og design skal gøres til en del af forretningsudviklingen. Vi skræddersyr processen individuelt – der hvor skoen trykker. Vi tilpasser, sammensætter og skræddersyr individuelle rejser, som matcher den enkelte virksomhed.

Vi har 4 hovedspor som kommer 360 grader rundt om virksomheden. Hvert spor har adskillelige og unikke værktøjer og modeller, som udvælges og sammensættes individuelt, afhængig af situation og udfordring.

Vores 4 hovedspor er:

Medvinds-hilsener

Forretningsudvikler Helene Bak
Design- og Brand Manager
NAMASTE

Ordet Namaste stammer fra sanskrit og betyder “Jeg bøjer mig for dig” eller “Det guddommelige i mig, ærer det guddommelige i dig. Ordet bliver brugt som en respektfuld og hjertelig gestus og for at sige tak

Erik W - Brandstorm

Vilje, styrke, disciplin, indsigt, erfaring – og jeg kunne blive ved. Du, Helene, er super god til at finde udviklingspotentialet i min virksomhed,  og på en måde som giver mersalg med det samme.  Jeg vil anbefale dig til alle der ønsker forandring-mersalg-elegant synlighed-presseomtale eller blot en proff. sparring, der gør en stor forskel. Læs mere under “DE SIGER”

Min forretning var før vi gik i gang inde i en udvikling, hvor jeg ikke længere selv kunne gennemskue hvad det egentligt var jeg tilbød mine kunder. Helene fik vi vendt hele min virksomhed på hovedet. Vi fik udarbejdet faste arbejdsgange og processer til at synliggøre overfor mig selv og mine kunder hvad jeg kan og hvorfor de skal vælge mig. Vi fik kigget på min prisstruktur og mine samarbejdspartnere, så jeg fik et bredere sortiment og nu kan tiltrække og håndtere meget større kunder end jeg kunne tidligere. Læs mere under “DE SIGER”

SPECIFIK har i godt et år været på en fantastisk forretningsudviklingsrejse sammen med BRANDSTORM Helene Bak.

Vi har arbejdet med alt fra strategi til væsentlige kontaktpunkter med vores kunder til DNA, nyt univers og nye grafiske virkemidler for at bringe budskaberne ud  – helt ud til både vores kunder og deres kunder. Vores nye værktøjer, markedsførings- og kommunikationsmaterialer er lækre at arbejde med og det virker!

På rejsen er vi blevet meget bevidste om vores unikke værditilbud og differentiering. Vi har fået et revideret mind-set, har fundet frem til vores position – det ene ord som SPECIFIK ejer og er ledende på i markedet.

Helene har anvendt sin designmetode Metro-design og værktøjerne indenfor for de 4 discipliner strategi, servicedesign, brand DNA og feltstudier. Og startede med “train the trainer”, hvor mit udviklingsteam, blev introduceret til hver af de 4 discipliner og værktøjer.

Hele vores medarbejder team har også været involveret i processen med fælles workshops for at få deres bidrag til SPECIFIK´s DNA som de tegner i hverdagen – med SPECIFIK som servicevirksomhed.

Helenes personlige stil og engagement gør at hun er en fantastisk katalysator for at skabe udvikling. Jeg har oplevet at Helene arbejder intuitivt og meget hurtigt har kunnet forstå min virksomhed og de kompleksiteter der er. Samtidig har Helene en mægtig værktøjskasse med værktøjer til forretningsudvikling med sammenhængskraft, som tvinger en virksomhedsejer som mig til, at tænke holistisk og i andre baner end vanligt og som hjælper med at skabe struktur og overblik. Det har været værdifuldt hele vejen rundt.

Kan kun medgive BRANDSTORM Helene Bak de bedste anbefalinger.

Lyden af brandstorm

Læs mere…

STRATEGI & FORRETNINGSMODEL

Vi ser på virksomhedens strategi, produkter, services, markeder, kunder og forretningsmodel fra nye vinkler og stiller spørgsmålstegn ved det, der tages for givet.

Læs mere…

FELTSTUDIER & RESEARCH

Research og feltstudier er rygraden i vores udviklingsarbejde. Det er her, vi skaber den nødvendige viden.

Læs mere…

SERVICE DESIGN

Med udgangspunkt i brand DNA og kernefortællinger skaber vi et servicedesign, der styrker din virksomheds værditilbud og markedsposition.

Læs mere…

BRAND DNA, IDENTITET & PROFIL

Vi identificerer virksomhedens brand DNA og transformerer det til et udtryksfuldt brand koncept med klar identitet, value propositions og skarp markedsposition.

Læs mere…

BOOK et møde med  med  BRANDSTORM og få en uforpligtende introduktion til et 360 graders  METRO-DESIGN MAP for din virksomhed. Det koster din virksomhed 2 timer. 

360 grader business screening med BRANDSTORM  METRO-DESIGN map handler ikke om at smide det hele ud – eller lave det hele om. Det handler om at genopfinde sin næste og bedste version af virksomheden.

En business screening indenfor de 4 hovedspor:

1: strategi og forretningsmodel.

2: feltstudier, research, viden og inspiration.

3: Service design – kunderejse og kontaktpunkter.

4: Brand DNA, kerne og identitet.

Genfind svarende på: ”Hvem er I? Hvorfor er I her? Hvad leverer I til jeres kunder? Hvem er jeres kunder? Og hvordan leverer I jeres værditilbud til jeres kunder? Hvordan ser I ud?

VI ARBEJDER MED FORSKELLIGE MODELLER OG VÆRKTØJER. EN AF MODELLERNE INDENFOR STRATEGI ER OSTER WALDER BUSINESS CANVAS MODELLEN, KOMBINERET MED PAIN/GAIN MED SÆRLIG FOKUS PÅ VÆRDITILBUD, STRATEGISKE PARTNERE OG MÅLGRUPPEN.

BUSINESS CASE – BEST PRACTISE – DESIGN – STRATEGI – KREATIVITET & FORRETNINGSUDVIKLING – HELE VEJEN RUNDT – SOM EN DEL AF  KULTUR OG DAGLIGDAG

Business Case

SERVICE DESIGN & FYSISK BRANDING

Signalværdi, funktion, design, roller og rammer. De holder hvad de lover.

Se mere…

Business Case

UNDSKYLD…

”Må vi have lov til at blande os i din hverdag”? Humor, kant og høj selvtillid uden overdrivelse, tilpasset målgruppen

Se mere…

Business Case

HØJ KREATIV SELVTILLID

Gjorde alt det som de andre ikke turde gøre. Fandt en ledig position i markedet, og tog ejerskab. Walked the talk…

Se mere…

Business Case

“DONT SAY IT – SHOW IT”

Her taler vi ikke kunder efter munden. Vi lytter, deler vores viden, udfordrer og inspirerer til “nye løsninger på hylderne”

Se mere…

TRY OUT “ONE DAY WOKRSHOPS” introduktion og hands on…

DESIGN YOUR BUSINESS

Mapping, valueinnovation, kundeprofiler, Gameplan….. “Forretningsmodel og koncept” Vender vrangen ud…

Læs mere…

komunnikation i din virksomhed

SERVICE DESIGN

Få introduktion til servicedesign, og hands on på din egen virksomhed og services.

Læs mere…

One day workshop business canvas model

BUSINESS CANVAS MODEL

Få introduktion og kom i gang med en forretningsplan og model. “Vejviser” start med mindset.

Læs mere…

DESIGN YOUR BRAND DNA

Kerne, identitet, ambition WHY, how and what. Brand personality map. Hvem er I?

Læs mere…

FOREDRAG

DESIGN YOUR BRAND DNA

Kerne, identitet, ambition WHY, how and what. Brand personality map. Hvem er I?

Læs mere…

distruption brandstorm

DISRUPTION

TOMGANG & DØDEVANDE

Læs mere…

disruption brandstorm

DISRUPTION

ER DEN VED AT DØ?

Læs mere…

DISRUPTION

DISRUPTION

En forstyrrelse med høj vindstyrke. Det handler om kernekompetencer, genopfindelse, genanvendelse og transformation.

Læs mere…

Genopfindelse for genanvendelse. Find svarene på:” Hvem er vi? Hvem er vores kunder? Hvilket værditilbud leverer vi til vores kunder? Hvordan leverer vi vores værditilbud til vores kunder? Genopfindelsen skal finde sted hvert 3. år…

Hvad har design, kreativitet, funklende diamant, KARMA, læring, mentale værktøjer og forandringsledelse at gøre med forretningsudvikling? Følg os på linkedin og få svarende i en række postings…

iværksætter workshop

SPRINGBRÆT TIL NYE HØJDER

Næste skridt

Er du en etableret “ung” virksomhed som ønsker vækst og udvikling er Springbrættet en effektiv metode.

Læs mere…

FORANDRINGSLEDELSE

SIKKER IMPLEMENTERING

Fortløbende implementering. U-teorien med fysiske og mentale værktøjer – overskud på bundlinjen

Læs mere…

diamant metoden

UFORPLIGTENDE MØDE

METODE

Hør om design og diamanten som metode og formgivning til forretningsudvikling, der flytter noget…

Læs mere…

Erik W - Brandstorm

PRØV DET

ERIK W.

Forretningsudvikling – Det mener jeg om Helene

Læs mere…

pick my brain

PICK MY BRAIN BY HOUR

BY HOUR

Få adgang til min hjerne på timebasis

Læs mere…

Udvalgte kundecases og business casen “best practise” vises ved personlige møder, og med tilladelse fra vores kunder. Vi har en bred showcase samling hvor situation, udfordring og løsninger er beskrevet for forskellige kunder, markeder og brancher.

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

DESIGN YOUR BUSINESS med os! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning i trygge rammer.

KONTAKT OS I DAG