VELKOMMEN TIL BRANDSTORM “Hvad sælger jeres virksomhed egentlig? Hvorfor? Overfor hvem? Hvor? Hvad er I kendt for? Hvordan leverer I  jeres produkter og værditilbud til markedet?”  Vi kradser ikke kun i overfladen og laver mere af det samme. Vi er specialister i udvikling og branding af SMVér indenfor B2B og B2B2C. “Staying competitive on values, karma and spirit, rather than on price”

Vi er et strategisk design- og brandingbureau, som udvikler profit, forretning og mennesker. Vi anvender designtænkning og designmetoden til forretningsudvikling. Vi har specialiseret os i strategi, kerne, karma og kommunikation. Vi identificerer virksomhedens brand DNA og KERNE og transformerer det til et udtryksfuldt brand koncept, med klar identitet og løfte til markedet, synlige værditilbud og en skarp og tydelig markedsposition. Fortalt i en overbevisende og original fælles kernefortælling i vedkommende medier og kanaler. 

Og måden vi gør det på er ikke tilfældig.
Vi skaber sammenhæng mellem identitet, kultur, ånd, strategi, produkter, services og målgrupper. Vi kalder det “connecting DOTs”. Vi møder virksomheden hvor den er, starter med implementeringen, og der hvor skoen trykker. Rygraden i udviklingsarbejdet bygger på feltstudier, viden og indsigter. 

Vi ser en virksomhed som en levende organisme, hvor god karma og kultur er lige så afgørende for at lykkedes, med at skabe det ønskede overskud – på alle planer. “Performance delievery” som er virksomhedens evne til at udleve sit WHY og mission, “menneskeskabt”. Det I sender ud, får I tilbage.

BRANDSTORM anvender METRO-designmetoden i vores udviklingsarbejde. Vi bygger samarbejdet på “train the trainer”. Vi videregiver vores værktøjer og metode, underviser og opkvalificerer vores kunder, mens vi løser opgaverne.

METRO-DESIGN  som metode til forretningsudvikling og branding indenfor følgende spor:

 • Strategi og forretningsmodel – Retning og indsatsstrategi
 • Feltstudier og research – klog på kunder, marked, viden, inspiration og indsigter
 • Service design – kunderejsen før, under og efter et køb
 • Brand DNA – identitet, signalværdi og visuelle virkemidler og materialer

Hvert spor har adskillige værktøjer, som tapper ind i mange forskellige udfordringer, behov og indsatsområder. Hvor trykker jeres sko?

Medvinds-hilsener

Forretningsudvikler Helene Bak
Design- og Brand Manager
NAMASTE

Ordet Namaste stammer fra sanskrit og betyder “Jeg bøjer mig for dig” eller “Det guddommelige i mig, ærer det guddommelige i dig. Ordet bliver brugt som en respektfuld og hjertelig gestus og for at sige tak

Vores kunder skal forstå metoden og selv kunne bruge værktøjerne

fremadrettet og selv kunne drive en fortsat udvikling, 360 grader rundt, med sammenhængskraft. De brand-identiteter vi udvikler, de kommunikations- og markedsføringsmaterialer og de salgsværktøjer vi udvikler i et forretningsudviklings- og branding forløb, er strategisk velfunderet og eksekverende, kundeorienteret med fokus på værdiskabelsen og udbyttet. Sidst men ikke mindst, lækre, nemme, dynamiske, modulære og fleksible at arbejde med.

Lyden af brandstorm

Læs mere…

STRATEGI & FORRETNINGSMODEL

Vi ser på virksomhedens strategi, produkter, services, markeder, kunder og forretningsmodel fra nye vinkler og stiller spørgsmålstegn ved det, der tages for givet.

Læs mere…

FELTSTUDIER & RESEARCH

Research og feltstudier er rygraden i vores udviklingsarbejde. Det er her, vi skaber den nødvendige viden.

Læs mere…

SERVICE DESIGN

Med udgangspunkt i brand DNA og kernefortællinger skaber vi et servicedesign, der styrker din virksomheds værditilbud og markedsposition.

Læs mere…

BRAND DNA, IDENTITET & PROFIL

Vi identificerer virksomhedens brand DNA og transformerer det til et udtryksfuldt brand koncept med klar identitet, value propositions og skarp markedsposition.

Læs mere…

Design tænkning og design processen til forretningsudvikling og branding – kombineret med forandringsledelse – og forandringskommunikation.

Vi bruger designtænkning METRO-DESIGN som metode og kombinerer det med “forandringsledelse” når vi udvikler nye koncepter eller videre udvikler eksisterende i et brandingsamarbejde med vores kunder. Det gør vi fordi innovation og udvikling er forandring. Der er et konstant stigende behov for unikke ydelser og oplevelser og nyskabelser, som alle stiller krav til hele brandingen og kommunikationen – internt som eksternt. Mange af de virksomheder vi arbejder med, ændrer deres mind-set og selvopfattelse i brandingprocessen.  De går bla. fra “kun” at sælge produkter til også at sælge den oplevede værdi og alt det som ligger udenom selve produktet. Systemer, metoder, organisering, services – hele måden virksomheden gør tingene på og leverer deres produkter og værditilbud til markedet på. Det kalder vi for “performance delivery” som oftes er der virksomhedens egentlige kernekompetencer ligger og ikke i selve slutproduktet,  som mange fejl-agtigt tror. Vi hjælper med udvikling og  branding af virksomheder som ønsker udvikling og kommunikation af nye kommercielle ydelser og værditilbud ud på markedet med succes. Vi kalder det “Strategic and Creative Bussiness Development”

En indgang til BRANDSTORM kan være mange. De væsentligste årsager til vi bliver kontaktet er:

 • Generationsskifte. ( “Arvesølvet”, som skal med den nye generation videre).
 • Fusion, opkøb og sammenlægning. (Synergi og udvidet kompetence pallette som skal kommunikeres).
 • Opstart af ny virksomhed. (Vi har særlig erfaring med iværksætteri og opstart af nye virksomheder).
 • Nyt værditilbud som skal findes og bringes i spil. Ny eller revideret position og strategiske ståsted.
 • Ny eller revideret identitet – ny profil, nyt logo, nyt navn og slogan skal genopfindes og bringes i spil. (Det handler om brand dna).
 • Ønske om at få rystet posen og opgradere til næste version. (Det kalder vi genopfindelse og HV).
 • Markant vækst, hvor virksomheden er vokset fra både strategi, profil og forretningsmodel og har behov for en opdateret og revideret version, samling, dokumentation og branding. (Få styr på gazellen).
 • Ny eller revideret position på markedet, lancering af nye produkter, nye markeder og nye kunder. (Dem med de bedste historier vinder).
 • Behov for at få ryddet op i, sorteret og optimeret brugen af materialer, kanaler og medier med kunderne. (Det kalder vi kontaktpunkter og den røde tråd).
 • Udvikling af nye services og bedre services for at være bedre end konkurrenterne. (Det kalder vi service design).
 • Hjælp til at finde ind til virksomhedens kernekompetencer. (Mange tror fejlagtigt, at det er slutproduktet. Men det er det ikke).
 • Differentieret kommunikation i forhold til forskellige målgrupper (Mange kommunikerer det samme budskab til alle målgrupper).
 • Hjælp til at fjerne fokus fra prisen. (Svar på de unikke salgsargumenter og udbytte er en stor hjælp).

brandstorm vores pakker

Train the trainer. Kursus moduler inkl. METRO-DESIGN værktøjskasse internt i jeres virksomhed eller deltagelse i vores åbne kurser

Udover at videregive vores metode og værktøjer i opgaveløsninger for vores kunder afholder vi kurser og workshops for alle virksomheder som ønsker at arbejde uafhængig og selvstændigt med branding og forretningsudvikling. Vi introducerer og lærer jeres jeres virksomhed hvordan man arbejder med designtænkende forretningsudvikling og branding.

Udvalgte medarbejdere undervises og trænes til selv “at kører i METRO-DESIGN systemet” og får en værktøjskasse indenfor det spor I vælger at mestre, eller være bedre klæde på til, at udvikle sammen med jeres eksterne partnere. Det sikrer styrring, forankring og medejerskab i udviklingen. Og opkvalificerer jeres medarbejdere.

Læs mere…

Indehaver og Direktør Bente Meltesen
SPECIFIK har i godt et år været på en fantastisk forretningsudviklingsrejse sammen med BRANDSTORM Helene Bak.

Vi har arbejdet med alt fra strategi til væsentlige kontaktpunkter med vores kunder til DNA, nyt univers og nye grafiske virkemidler for at bringe budskaberne ud  – helt ud til både vores kunder og deres kunder. Vores nye værktøjer, markedsførings- og kommunikationsmaterialer er lækre at arbejde med og det virker!

På rejsen er vi blevet meget bevidste om vores unikke værdi tilbud og differentiering. Vi har fået et revideret mind-set, har fundet frem til vores position – det ene ord som SPECIFIK ejer og er ledende på i markedet ”Frigørelse” og det væsentligste middel: ”nyt perspektiv i arbejdslivet”.

Vi har arbejdet med SPECIFIK kultur og karma, revideret vores værdier, fundet vores why og vores væsentligste værdi-tilbud til vores kunder og har fået det bragt i spil på en helt ny SPECIFIK-måde.

Helene har anvendt sin designmetode Metro-design og værktøjerne. Og startede med “train the trainer”, hvor mit udviklingsteam, blev introduceret til hver af de 4 discipliner og værktøjer.

Hele vores medarbejder team har også været involveret i processen med fælles workshops for at få deres bidrag til SPECIFIK´s DNA som de tegner i hverdagen – med SPECIFIK som servicevirksomhed. Vi har lavet SPECIFIK billeder med fælles fotooptagelse en hel dag kombineret med en fælles teamdag.  Vi bruger vores egne konsulenter på billederne.  Det er både troværdigt og skaber ejerskab og stolthed.

Fra start har vi fået en gennemarbejdet visuel køreplan for udviklingsarbejdet og hele rejsen. Et metro-kort. Det har været trygt, godt og effektivt.

Helenes personlige stil og engagement gør at hun er en fantastisk katalysator for at skabe udvikling. Jeg har oplevet at Helene arbejder intuitivt og meget hurtigt har kunnet forstå min virksomhed og de kompleksiteter der er. Samtidig har Helene en mægtig værktøjskasse med værktøjer til forretningsudvikling med sammenhængskraft, som tvinger en virksomhedsejer som mig til, at tænke holistisk og i andre baner end vanligt og som hjælper med at skabe struktur og overblik. Det har været værdifuldt hele vejen rundt.

Kan kun medgive BRANDSTORM Helene Bak de bedste anbefalinger.

Lyden af brandstorm

Læs mere…

Bæredygtig kreativ forretningsudvikling med METRO-DESIGN. Dit udbytte er:

 1. Sikker implementering med fortløbende implementering som en del af processen og erkendelser.
 2. Holistisk forretningsudvikling 360 grader rundt.
 3. Dine medarbejdere involveres i udviklingen og udvikles.
 4. Øget konkurrencekraft.
 5. Nedsat udviklingstid.
 6. Større træfsikkerhed.
 7. Faster time to market.
 8. Bedre produkter som målgruppen reelt efterspørger og som løser deres pain.
 9. Bedre serviceoplevelser og mere tilfredse og loyale kunder.
 10. Vækst på bundlinien.
 11. Nyt mindset og selv-opfattelse.
 12. Udfordret din forretningsmodel.
 13. Din organisation lærer at forstå og bruge de konkrete værktøjer, fysiske som mentale og processen undervejs i udviklingen.
 14. Den oplevede værdi bringes i spil.
 15. Alle bliver klogere på jeres kunder som involveres i udviklingen.
 16. Viden, inspiration og findings.
 17. Bæredygtig langtidsholdbar vækst.

BUSINESS CASE – BEST PRACTISE – DESIGN – STRATEGI – KREATIVITET & FORRETNINGSUDVIKLING – HELE VEJEN RUNDT – SOM EN DEL AF  KULTUR OG DAGLIGDAG

Business Case

SERVICE DESIGN & FYSISK BRANDING

Signalværdi, funktion, design, roller og rammer. De holder hvad de lover.

Se mere…

Business Case

UNDSKYLD…

”Må vi have lov til at blande os i din hverdag”? Humor, kant og høj selvtillid uden overdrivelse, tilpasset målgruppen

Se mere…

Business Case

HØJ KREATIV SELVTILLID

Gjorde alt det som de andre ikke turde gøre. Fandt en ledig position i markedet, og tog ejerskab. Walked the talk…

Se mere…

Business Case

“DONT SAY IT – SHOW IT”

Her taler vi ikke kunder efter munden. Vi lytter, deler vores viden, udfordrer og inspirerer til “nye løsninger på hylderne”

Se mere…

Udvalgte kundecases og business casen “best practise” vises ved personlige møder, og med tilladelse fra vores kunder. Vi har en bred showcase samling hvor situation, udfordring og løsninger er beskrevet for forskellige kunder, markeder og brancher.

Albert Einstein citat - BRANDSTORM

DESIGN YOUR BUSINESS med os! 

Book et uforpligtende møde og hør hvordan du kan UDVIKLE din forretning sammen med BRANDSTORM

KONTAKT OS I DAG